EN in English

Inguna Daukse-Silasproģe un Arnolds Klotiņš piedalās konferencē “Akti. Fakti. Artefakti”

23. un 24. novembrī Rakstniecības un mūzikas muzejs (turpmāk – RMM) rīko gadskārtējo zinātnisko konferenci. Šogad muzejs aizsāk jaunu konferenču un rakstu krājumu sēriju "Akti. Fakti. Artefakti", kurā runāt par aktualitātēm muzeoloģijas jomā Latvijā, kā arī iepazīt dažādu Latvijas muzeju krājumu.

Konferencē piedalās arī LU LFMI pētnieki: Inguna Daukste-Silasproģe ar priekšlasījumu "Amerikas miniatūras: kāds Gunta Zariņa kolekcijas rokraksts" un Arnolds Klotiņš ar referātu "Mūzikas vēstures baltie plankumi un RMM".

Programma pieejama šeit.

Konferencē uzmanība tiks pievērsta mazāk apzināto muzeju kolekciju un priekšmetu, kā arī aktuālā digitālā krājuma potenciāla atklāšanai kopā ar jaunākajām muzeoloģijas teorijām un praksēm. Tiks stāstīts par neparasto, piemirsto, neapzināto vai vēl tikai topošo muzeju krājumu daļu mūsdienu paradigmā.

Konference notiks RMM kultūrtelpā "Tintnīca", bet tās tiešraidi varēs vērot muzeja mājaslapā rmm.lv, kā arī RMM lapā sociālā tīmekļa vietnēs Facebook un Youtube, kur būs iespējams uzdot jautājumus referentiem un iesaistīties diskusijās.


Pēdējo reizi labots: 15.11.2023 16:50:47