EN in English

Ilzei Ļaksai-Timinskai pasniegs Jauno zinātnieku balvu

4. aprīlī Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Pavasara pilnsapulcē tiks pasniegtas arī akadēmijas balvas – LZA vārdbalvas izciliem zinātniekiem un jaunajiem zinātniekiem un jauno zinātnieku balvas.

Jauno zinātnieku balvu saņems arī LU LFMI zinātniskā asistente Ilze Ļaksa-Timinska par Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātē izstrādāto maģistra darbu "Latviešu romānistika PSRS 20. gadsimta 20.–30. gados" (vad. Dr. philol. Ieva Kalniņa).

Pēdējo reizi labots: 04.04.2019 09:59:06