EN in English

Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalīsies starptautiskā muzikoloģijas konferencē Varšavā

LU LFMI Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas pētniece Ilze Šarkovska-Liepiņa uzstāsies ar referātu starptautiskā muzikoloģijas konferencē "National Identities – European Universality. Music and Musical Life in Central-Eastern Europe (1918–2018)" – "Nacionālās identitātes – Eiropas universālisms. Mūzikas un mūzikas dzīve Centrālajā un Austrumeiropā (1918–2018)".

Konference notiek Varšavā no 30. novembra līdz 1. decembrim, un to rīko Polijas Nacionālais Kultūras centrs, Polijas Komponistu savienība un Varšavas universitātes Muzikoloģijas institūts. Pasākums veltīts vairāku Eiropas jauno valstu neatkarības pasludināšanas simtgadēm, kā arī Polijas neatkarības atjaunošanas simtajai jubilejai. Konferencē piedalīsies muzikologi no Polijas, Slovākijas, Čehijas, Ungārijas, Rumānijas, Lietuvas, diskutējot par savu valstu mūzikas kultūru aspektiem Eiropas kontekstā. Ilze Šarkovska-Liepiņa uzstāsies ar referātu "Searching for National Identity: Choir Movement and Song Festivals in Latvia" ("Meklējot nacionālo identitāti: koru kustība un dziesmu svētki Latvijā"), kas tiks veltīts latviešu profesionālās mūzikas kultūras ģenēzes un attīstības jautājumiem caur kormūzikas prizmu. Paralēli konferencei notiks Pirmais Starptautiskais Centrālās un Austrumeiropas mūzikas festivāls "Eufonie", kurā klausītāji tiks iepazīstināti ar šī reģiona klasiskās un laikmetīgās mūzikas repertuāru.

Informācijas par festivālu un konferences programma: https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/festiwal-eufonie/o-festiwalu

Pēdējo reizi labots: 29.11.2018 18:18:39