EN in English

Igauņu pētniece Johanna Rosa uzsāk pēcdoktorantūras projektu LU LFMI

Šajā gadā savu pēcdoktorantūras projektu "Gender Patterns in Late Soviet Estonian Girls’ Novellas" (01.01.2024 -31.12.2024, PUTJD1207) uzsākusi igauņu pētniece Johanna Rosa. Projekts tiek realizēts Tallinas Universitātē un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā, projekta zinātniskā konsultante Eva Eglāja-Kristsone.

Latvijā intensīvāk paredzēts veikt pētniecisko darbu otrajā pusgadā, kad Johanna prezentēs savu pētījumu arī semināru ciklā "Pētījumu poētika". Johanna par sevi raksta:
"Manas interešu jomas ir sieviešu rakstniecība, padomju literatūra, Igaunijas literatūras vēsture un literatūras kritikas vēsture. 2018. gadā aizstāvēju doktora disertāciju par padomju igauņu sieviešu Bildungsromānu un tā lasīšanas veidiem. Mans pašreizējais pēcdoktorantūras projekts ir vērsts uz padomju Baltijas valstu meiteņu literatūru. 20. gadsimta 60.-70. gados igauņu jaunatnes literatūrā parādījās izteikts "meiteņu" daiļliteratūras virziens, kura galvenā tēma bija meitenes kā galvenās varones, viņu iekšējā dzīve un personiskās attiecības. Tās bieži vien sentimentālā un sapņainā poētika izcēlās uz agrākās, dominējošās vīrišķīgās, pārgalvīgās un piedzīvojumiem bagātās padomju bērnu literatūras fona. Mans mērķis ir raksturot šo virzienu mūsdienu kontekstā un meklēt paralēles tā laika latviešu jaunatnes literatūrā.
Esmu arī žurnāla "Keel ja Kirjandus" ("Valoda un literatūra") galvenā redaktore."

Pēdējo reizi labots: 01.03.2024 10:05:09