EN in English

Gunara Saliņa "Rakstu" 2. sējuma atvēršana

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Kārlis Vērdiņš un Laila Saliņa aicina uz Gunara Saliņa "Rakstu" 2., noslēdzošā, sējuma atvēršanu un Gonkas simtgades ieskandināšanu.

18. janvārī plkst. 19.00 Raiņa un Aspazijas mājā (Baznīcas ielā 30, Rīga).

Programmā: svinīgas runas, mūzika, LU LMFI grāmatu galds un meditācija ar vīnu.

G. Saliņa “Rakstu” 2. sējumā apkopots ievērojamā dzejnieka daudzpusīgais literārais mantojums. Pirmo reizi vienkopus publicēti Saliņa jaunības dzejoļi, kurus autors 50. gadu sākumā bija sakopojis neizdotajā manuskriptā “Neredzamais”.

Nozīmīgu vietu sējumā ieņem arī G. Saliņa atdzejojumi, Saliņa raksti un recenzijas. Sējumu papildina Saliņa nedaudzie mēģinājumi prozā, kā arī sadaļa “Marginālijas”, kurā ievietoti teksti, kuriem Saliņš ir līdzautors un kuri rakstīti nenopietnā noskaņojumā.

Grāmatas izdošanu atbalsta: Valsts kultūrkapitāla fonds, ALA Kultūras fonds, Saliņu ģimene

Vairāk par grāmatu: https://lulfmi.lv/Gunars-Salins-Raksti-2-sejums


Pēdējo reizi labots: 09.01.2024 11:28:06