EN in English

"Gals un sākums": 21. gadsimta sākuma skats (2017)

Gals un sākums. 21. gadsimta sākuma skats. Sastādītāja Maija Burima. Rīga: LU LFMI, 2017. 135 lpp.

Cena: EUR 3.00 (pērkot LU LFMI)

Iegādāties internetā: SIA Latvijas Grāmata

Krājums "Gals un sākums" ir kļuvis ne vien par Raiņa lirikas vizītkarti, bet arī par vienu no rakstnieka atpazīstamākajiem un citētākajiem dzejoļu krājumiem latviešu literatūrā un ārpus Latvijas robežām un neapšaubāmi izceļas uz citu sava laika dzejoļu krājumu fona kā ar leksikas un kompozīcijas, tā arī ar konsekvento ideālisma un voluntārisma ideju pieteikumu.

Šī grāmata ir mēģinājums uzrādīt krājuma "Gals un sākums" poētikā jaunas un mūsdienu literatūrzinātniskajā diskursā iederīgas šķautnes, kas ir izaicinājums jebkuram rainistam.

Dzejoļu krājumam "Gals un sākums" 2012. gadā apritēja 100 gadu. Par godu šim notikumam tika rīkots zinātniskais seminārs Raiņa un Aspazijas mājā Rīgā, Baznīcas ielā. Šo grāmatu veido seminārā nolasītie referāti, papildināti ar Aspazijas un Raiņa 150. jubilejas gadā pieteiktiem jauniem skatpunktiem par Raiņa mākslinieciskās izteiksmes savdabību, kas izskanējuši Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta starpdisciplinārajā konferencē "Rainim 150. Un rīts būs jāpieņem, lai kāds tas nāks" 2015. gada 6.–9. oktobrī un Daugavpils Universitātes Starptautiskajā starpdisciplinārajā jauniešu un zinātnieku kongresā "Dzīvā dzīve. Aspazija – Rainis – 150" 2015. gada 4.–5. novembrī, kura nosaukums aizgūts no Raiņa krājumā "Gals un sākums" iekļautā dzejoļa. Šajos zinātniskajos pasākumos iepazītie pētījumi, tostarp par Raiņa dzejas specifiku, apkopoti un plašam lasītāju lokam pieejami uz nolasīto referātu pamata izdotajos zinātnisko rakstu krājumos. Grāmatas ""Gals un sākums": 21. gadsimta sākuma skats" publikācijās izmantotas dažādas teksta analīzes metodes un pieejas.

Vai grāmatas ""Gals un sākums": 21. gadsimta sākuma skats" autoriem izdevies parādīt citu Raini, atrast Raiņa kodu, atšifrēt viņa simbolus un piedāvāt universālu recepti šī krājuma izpratnei? Drīzāk šis vairāku autoru skatījuma apkopojums ir apliecinājums Raiņa tekstu daudzslāņainībai un polifonijai, kā arī sniedz izpratni par to, ka krājumā "Gals un sākums" iekļautajiem dzejoļiem vēl ir liels poētiskais potenciāls, lai nākamo paaudžu pētnieki un interesenti saņemtu rosinošus signālus iedziļināties krājuma filigrānajā tēlu, motīvu un ideju tīklojumā.

Krājums "Gals un sākums" iekļauts skolu un augstskolu programmās, tāpēc kolektīvā monogrāfija paredzēta plašam interesantu lokam – humanitārās jomas priekšmetu skolotājiem, skolēniem, studējošiem un interesentiem par latviešu literatūras procesiem.

Grāmatas autori

Maija Burima, Dr. filol., Daugavpils Universitātes Latviešu literatūras un kultūras katedras profesore, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece.

Gundega Grīnuma, Dr. filol., Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece.

Janīna Kursīte, Dr. filol., Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesore.

Valentīns Lukaševičs, Dr. filol., Daugavpils Universitātes Latviešu literatūras un kultūras katedras docents.

Olga Senkāne, Dr. filol., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta pētniece.

Viesturs Vecgrāvis, Dr. habil. filol., Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes profesors, pētnieks.

Jānis Zālītis, Dr. filol., Memoriālo muzeju apvienības Raiņa un Aspazijas muzeja vecākais eksperts.

Grāmata sagatavota projekta "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" apakšprojektā Nr. 4.1. " Kultūras un identitātes Latvijā: mantojums un mūsdienu prakse" un sadarbībā ar Daugavpils Universitāti.

Grāmata izdota ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.


Grāmatas profils literatura.lv.

Pēdējo reizi labots: 23.01.2024 12:07:10