EN in English

Gads sākas ar jauniem pētniecības projektiem

2021. gads LU LFMI sākas ar jauniem projektiem. Pētnieks Toms Ķencis kopā ar projekta partneriem – Igaunijas mākslas akadēmiju, KUMU, filmu studiju “Tritone” – divu ar pus gadu garumā pētīs folkloras attēlojumu padomju okupācijas laika Baltijas grafikās un meklēs iespējas atdzīvināt šo kultūras mantojumu mūsdienīgās formās. Projekta "ETNO-GRAFIKA: Baltijas nemateriālā kultūras mantojuma vizuālās interpretācijas" viens no nozīmīgākajiem rezultātiem ir radošas dokumentālās filmas scenārijs un sadarbība filmas kā arī imersīvas 3D pieredzes veidošanā.

Institūta vadošās pētnieces Māras Grudules vadībā projekta "Sieviešu pārstāvniecība Latvijas kultūrā un sabiedrībā (1870–1940)" komanda izzinās sieviešu pārstāvniecību kultūrā un sabiedrībā, analizējot sieviešu pilsonisko dalību politikā, izglītībā, literatūrā, mākslā un izdevējdarbībā un ņemot vērā dažādu etnisko piederību sievietes, sociālo slāni, izglītību un reliģiju.

Savukārt projektā "Pieredze pilsētā: naratīvi, atmiņas un vietas mantojums" tiks dokumentēti un interpretēti mūsdienu stāstījumi par pilsētu, atklājot tos kā nozīmīgu pilsētas kultūras, vēstures un attīstības daļu. Ģeogrāfiski projekta uzmanība pievērsta Pārdaugavai – Rīgas vēsturiskajam rajonam Daugavas kreisajā krastā, kas pēdējā laikā saskaras ar ievērojamām izmaiņām pilsētas attīstības un iedzīvotāju aktivitātes ziņā.

Projekta "Jauna literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts" (Nr. lzp-2020/2-0020) mērķis ir izstrādāt teorētisku un metodoloģisku pamatu 19. gadsimta latviešu literatūras vēstures interpretācijai starpdisciplinārā un salīdzināmā skatījumā. Galvenais uzdevums ir radīt jaunu pētījumu latviešu literatūras vēsturē. Atsakoties no secīga hronoloģiska vēstījuma, plānotā pētnieciskā monogrāfija, kas tiks adresēta starptautiskajai zinātniskajai sabiedrībai un sagatavota angļu valodā, tiks balstīta izpratnē par principiāliem mezgla punktiem un to nozīmi literatūras un kultūras analīzē.

Pēdējo reizi labots: 10.01.2021 18:55:07