EN in English

Franciskums: estētisko un kultūras emblēmu mozaīka

2024. gada 25. un 26. aprīlī Eiropas Savienības mājā Rīgā notiks Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta, Toronto Metropoles universitātes Valodu, literatūru un kultūru katedras un Anžē un Lemānas universitāšu laboratorijas 3L.AM rīkota starptautiska zinātniska bilingvāla konference "Franciskums: estētisko un kultūras emblēmu mozaīka" (La francité: une mosaïque d’emblèmes esthétiques et culturels).

Atvērtības un viedokļu apmaiņas gaisotnē konference aicina pētīt polisēmisko franciskuma jēdzienu, pievēršoties franciskuma emblēmu un mītu reprezentācijai un recepcijai mākslā, filozofijā, pieaugušo, bērnu un jauniešu literatūrā un citās radošās jomās. Nepretendējot uz izsmeļošu definīciju šim mainīgajam jēdzienam, ko pastāvīgi konstruē, dekonstruē un rekonstruē vēsturnieki, sociologi, mākslinieki, rakstnieki un citas radošas personības, jautājums ir par to, kas bija un ir franciskums, kā arī par to, kā tas tika un tiek iztēlots, reprezentēts un uztverts un kā tas joprojām mainās un top perspektīvās globalizācijas kā transnacionālo identitāšu valorizācijas kontekstā.

Gaidīsim teorētiskās un metodiskās pieejās, tostarp literatūrzinātnē, mākslas vēsturē, filmu studijās, kultūras studijās u. c., balstītus pieteikumus.

Referātu pieteikumus franču vai latviešu valodā (aptuveni 250 vārdi) lūdzam sūtīt uz e-pastu: colloqueRiga2024@gmail.com.

Pieteikumos jānorāda referāta nosaukums, autora vārds, akadēmiskā piederība un e-pasta adrese sarakstei.

Plānotais referāta ilgums – 20 minūtes.

Pēc konferences referātiem tapušo rakstu izlase tiks publicēta krājumā vai žurnāla speciālizlaidumā.

Darba valodas: latviešu un franču ar sinhrono tulkojumu.

Vairāk lasāms: šeit.

Pēdējo reizi labots: 18.05.2023 10:56:16