EN in English

Folkloristi dodas uz Piebalgu

Folkloristi Piebalgā

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves pētnieki pošas ceļā uz Vidzemi – no 14. līdz 19. augustam notiks 54. zinātniskā ekspedīcija Piebalgā. 14. augustā plānots darbs Dzērbenē, 15. augustā – Taurenē, 16. un 17. augustā – Jaunpiebalgā un Zosēnos, 18. un 19. augustā – Vecpiebalgā, Inešos un Kaivē.

Folkloras vācēji Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novada pagastos darbojušies jau iepriekš. Krišjāņa Barona "Latvju dainās" (1894–1915, 1.–6. sēj.) nav trūcis tautasdziesmu no Piebalgas puses. Lielākais vācējs: zemkopis, tautas dakteris Pēteris Lielups Vecpiebalgā. Čakli bijuši arī Vecpiebalgas skolotāji Jānis Avens, Pēteris Zaravičs, Jānis Zīvarts, Ēbeļu Reinis. Piebaldzēns Jānis Rundels, strādādams Nītaurē, savācis vairāk nekā 2000 tautasdziesmu. 1000 dziesmu ar pseidonīmu E. Klintskalns Nēķinā pierakstījis Latvijas Universitātes pirmais rektors Ernests Felsbergs. Arī 20. gadsimtā ļaudis ir interesējušies par dziesmām, teikām, ticējumiem, mīklām, tradīcijām, kas dzīvo un ir zināmas Piebalgā. Plaša zinātniskā ekspedīcija norisa Gaujenas rajonā (aptverot arī Lizumu, Piebalgu, Mēdzūlu, Liezeri) 1954. gadā. Novadā strādāja mūziķi Aldonis Kalniņš un Andrejs Krūmiņš, folkloristi prof. Jānis Alberts Jansons, Vilma Greble, Jānis Rozenbergs, Jāzeps Rudzītis. Tika satikti tādi izcili teicēji kā Alise Robežniece Jaunpiebalgā, Augusts Cimdiņš, Marta Šūtele Vecpiebalgā un daudzi citi. Filmējot, fotografējot un ieskaņojot, folkloristi Piebalgā viesojušies arī pagājušā gadsimta 80. un 90. gados – pie Lūcijas Doniņas, Robežniekiem, Nedēļām.

LFK digitālajā arhīvā garamantas.lv šobrīd brīvi pieejamas šādas Piebalgas puses kolekcijas:

Jaunpiebalgas 6 klašu pamatskolas vākums [67];

Ernesta Liepiņa folkloras vākums [93];

Jāņa Drulles folkloras vākums [199];

R. Sniedzes folkloras vākums [333];

Arvida Liepiņa folkloras vākums [396];

Jāņa Plauža folkloras vākums [635];

Jāņa Klapara folkloras vākums [637];

Toma Matveja folkloras vākums [645];

Alberta Tulija folkloras vākums [706];

Almas Lūses folkloras vākums [753];

Augusta Fišera folkloras vākums [783];

Alīdas Cīrules folkloras vākums [833];

J. Ozoliņa folkloras vākums [874];

Jēkaba 1. pakāpes pamatskolas vākums [1284];

Irmgardes Liepiņas folkloras vākums [1442];

8. zinātniskās ekspedīcijas materiāli [1910];

Alīnas Stērstes folkloras vākums [1913];

Jaunpiebalgas vidusskolas vākums [1970].

Iegūtie materiāli veidos Latviešu folkloras krātuves kolekciju LFK [2220], tie noderēs turpmākiem zinātniskiem pētījumiem folkloristikā un citās zinātņu nozarēs, kā arī jebkuram interesentam būs pieejami tiešsaistē – krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv. Ekspedīcijas norisi atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis") un Valsts kultūrkapitāla fonds. Folkloristi pateicas novadu pašvaldībām un piebaldzēnam par atsaucību!

Pēdējo reizi labots: 09.08.2017 10:24:56