EN in English

Folkloras kustība Latvijā: resursi, ideoloģijas un prakses (2022–2024)

Projekta Nr.: lzp-2021/1-0243
Projekta īstenošanas laiks: 2022–2024
Zinātniskā grupa: Ieva Vīvere (vadītāja), Valdis Muktupāvels (galvenais izpildītājs), Rita Grīnvalde, Toms Ķencis, Aigars Lielbārdis, Jānis Daugavietis (izpildītāji), Digne Ūdre, Justīne Jaudzema, Ilga Vālodze Ābele, Kate Slišāne, Marta Anna Grunte (izpildītājas, studējošās), Līva Šķestere, Kristīne Lapuha, Liene Skrebinska, Arta Krūze, Dārta Drava, Vivita Mackus (asistentes)

Baltijas Dziesmotā revolūcija bija 20. gs. 80. gadu sociālā kustība, kas veicināja lielas politiskās pārmaiņas. Būtiska šīs revolūcijas daļa bija folkloras kustība, kas kļuva par spēcīgu pilsoniskās iesaistes, alternatīvas domāšanas un dzīvesveida, kā arī radošuma izpausmi. Projekta mērķis ir stiprināt humanitāro zinātņu ieguldījumu sociālo kustību pētniecībā, veicot kopienu iesaistošu, starpdisciplināru, metodoloģiski daudzveidīgu pētījumu par folkloras resursiem un praksēm. Radot apjomīgu datu kopu, tiks pievērsta uzmanība tādiem jautājumiem kā sociālo kustību tīklošanās un institucionalizācija, konformisma un pretošanās dualitāte nedemokrātiskos apstākļos, laju un ekspertu zināšanu mijiedarbība, folkloras reprezentāciju un transformāciju autentiskums. Folkloristikas un etnomuzikoloģijas bāzes metodoloģija tiks paplašināta ar sociālo zinātņu teorijām un digitālo humanitāro zinātņu rīkiem. Rezultāti ietvers vismaz 8 akadēmiskus rakstus un dalību 10 zinātniskās konferencēs, kā arī plašu sabiedrības iesaistes un informēšanas programmu. Projekts stiprinās LU LFMI institūta intelektuālo kapacitāti, attīstot jaunu kompetences lauku, tas sekmēs sadarbību starp zinātniskajām un kultūras pārvaldes institūcijām un veicinās zināšanas un izglītību par nesenu, taču nozīmīgu Latvijas vēstures posmu.

Attēlā: Folkloristu 30. zinātniskās ekspedīcijas noslēguma sesijas koncerts 1978. gadā. Foto – Vaira Strautniece, LFK 19780062.

Pēdējo reizi labots: 09.04.2024 13:28:09