EN in English

Iznākusi Emīlijas Dikinsones bilingvālā dzejas izlase "Āboliņš un bite"

Izdevniecība "Neputns" laidusi klajā Emīlijas Dikinsones (Emily Dickinson, 1830–1886) bilingvālo dzejas izlasi "Āboliņš un bite" / One Clover, & a Bee" Kārļa Vērdiņa sastādījumā un atdzejā.

Krājuma atvēršana notiks 15. decembrī plkst. 19.00 "Zirgu pastā" (Dzirnavu ielā 46). Par krājumu stāstīs tā sastādītājs un atdzejotājs Kārlis Vērdiņš, Emīlijas Dikinsones dzeju lasīs aktrises Olga Dreģe un Regīna Razuma, klavieres spēlēs Jānis Ozoliņš.

"Izcilā amerikāņu dzejniece Emīlija Dikinsone dzīvoja noslēgtu dzīvi Amhērstā, viņa pieredzēja tikai dažu savu dzejoļu publicēšanu. Pēc dzejnieces nāves viņas 1775 atstātie dzejoļi tika pamazām publicēti grāmatās, tā atklājot Dikinsoni kā vienu no visnozīmīgākajām balsīm amerikāņu 19. gadsimta dzejā. Sastādot šo 101 dzejoļu izlasi, vēlējos dot priekšstatu gan par Dikinsones slavenajiem un hrestomātiskajiem dzejoļiem, gan arī iepazīstināt ar viņas raksturīgākajiem motīviem un tēliem," tā izlases sastādītājs un atdzejotājs Kārlis Vērdiņš.

Dikinsones dzeja tradicionāli tiek pieskaitīta amerikāņu romantismam, tai pašā laikā viens no pētnieku visbiežāk lietotajiem vārdiem attiecībā uz viņas dzeju ir "idiosinkrāzija" (idiosyncrasy), kas uzsver viņas mākslinieciskās izteiksmes īpašo savdabību. Viņas laikabiedrus mulsināja gan dzejoļu forma, gan saturs. Tomēr 20. gadsimta gaitā, kad modernisma eksperimenti ar poētisko valodu kardināli pārvērtuši priekšstatus par dzeju visā pasaulē, Dikinsones idiosinkrētiskie teksti neatgrūž, bet fascinē un liek minēt autores uzdotās mīklas.
Izlasi Kārlis Vērdiņš sastādījis, izmantojot pētnieka Tomasa H. Džonsona 1955. gadā izdoto izdevumu "The Poems of Emily Dickinson", kurā publicēti 1775 dzejoļi un fragmenti hronoloģiskā secībā, respektējot Dikinsones stila īpatnības.
"Āboliņš un bite" ir pirmā Emīlijas Dikinsones izlase latviešu valodā, līdz šim latviešu atdzejotāju interese par Dikinsones dzeju ir bijusi visai epizodiska. Tomēr Dikinsones dzeja atrodama arī citu latviešu mākslas pārstāvju darbos – tā bijusi nozīmīgs iedvesmas avots tekstilmāksliniekam Georgam Barkānam, latviešu komponisti sacerējuši dziesmu ciklus ar Dikinsones dzeju angļu valodā: Daces Aperānes "Trīs Emīlijas Dikinsones dzejoļi", Artura Maskata "Četras vīzijas ar Emīlijas Dikinsones dzeju". Savukārt uz latviešu teātra skatuves Dikinsone sastopama 2003. gada Jura Strengas iestudētajā Viljama Lūsa monolugā "Skaistā no Amhērstas", kurā Dikinsoni atveidoja Olga Dreģe. Cita Dikinsones tēla interpretācija iekļauta Alvja Hermaņa režisētajā Jaunā Rīgas teātra izrādē "Klusuma skaņas. Saimona un Garfunkela koncerts Rīgā 1968. gadā, kurš nekad nenotika" (2007), kad grāmatu lasīšanas ainas noslēgumā Regīnas Razumas atveidotā dzejniece uznāca, lai garā virknē aizvestu sev līdzi visus zinātkāros 1968. gada jauniešus.
Izlasi "Āboliņš un bite" papildina Kārļa Vērdiņa priekšvārds, kā arī pielikums ar pašu pirmo Dikinsones atdzejojumu latviešu valodā, ko veicis Jānis Andrejs Burtnieks 1921. gadā, Andreja Johansona atdzejojumu (1945), Ernas Sprinces atdzejojumu, kas 1979. gadā tika publicēts Džīnas Vebsteres romānā "Garkājtētiņš", Alberta Ločmeļa atdzejojumu un vairākiem Valda Bisenieka atdzejojumiem.

Izlase papildina "Neputna" bilingvālo samta sēriju, kurā jau iznākušas Angelusa Silēziusa, Rainera Marijas Rilkes, Viljama Šekspīra, Josifa Brodska, Volta Vitmena, Žaka Prevēra, Jāņa Rokpeļņa, V. B. Jeitsa, Nikolaja Gumiļova, Huana Ramona Himenesa, E. E. Kamingsa un Semjona Haņina dzejas izlases.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2018 10:53:33