EN in English

Ekspedīciju tehniskais aprīkojums Padomju Latvijā

Trešais audiovizuālais seminārs folkloristikas vēsturē notiks 9. jūnijā plkst. 15.00. Par folkloras ekspedīciju tehnisko aprīkojumu Latvijas PSR stāstīs LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētniece un fondu glabātāja Dr. philol. h. c. Māra Vīksna, demonstrējot vēsturiskus filmētos materiālus.

No 1947. gada Padomju Latvijā katru vasaru notika folkloristu kompleksās zinātniskās ekspedīcijas, kurās piedalījās vairāku nozaru speciālisti. Darbā ar teicējiem, lai precīzāk fiksētu viņu repertuāru, personību, teikšanas procesu, nepieciešami tehniskie palīglīdzekļi. Vēl 1947. gadā Ilūkstes apriņķī skaņu ierakstiem tika izmantots fonogrāfs. Teicējus fotografēt folkloristi uzsāka tikai 1950. gadā, bet no 1958. gada ekspedīcijās piedalījās profesionāli fotogrāfi: Artūrs Bērztīss, Matvejs Tamaļūns, Vaira Strautniece, Andris Eglītis. Labāko teicēju repertuāra vai retāko melodiju ieskaņošanai dažas dienas ekspedīciju beigās un noslēguma sesiju koncertos izmantoja masīvu magnetofonu, sauktu par “Līzīti”, ko varēja pārvietot ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas atvēlēto autobusu. Folkloristiem ar savu pieredzi palīgā nāca valodnieki – Laimdots Ceplītis un Anita Stelle. Ļoti nedaudziem ekspedīciju dalībniekiem bija sava personīgā vai aizlienēta ierakstu tehnika.

1966. un 1967. gadā Vidzemē pirmo reizi Kārlis Arājs vēl bez skaņas filmējis ekspedīciju norisi, filmu vēlāk apskaņojis Aigars Lielbārdis. 20. gadsimta 70. gadu beigās teicējus teikšanas procesā nedaudz fiksējuši Latvijas TV operatori un Andris Slapiņš. Tikai 1986. gadā folkloristi iesākumā ar Zigurda Vidiņa, Daiņa Kļavas, Andreja Ēķa, Haralda Elcera palīdzību sāka ekspedīcijās izmantot videotehniku.

Seminārs norisēs tiešsaistes platformā “Zoom”. Interesenti aicināti pieteikties līdz 8. jūnijam, aizpildot reģistrācijas veidlapu. Pasākuma saite reģistrētajiem dalībniekiem tiks izsūtīta semināra dienā.

Audiovizuālo semināru ciklu rīko LU LFMI Latviešu folkloras krātuve Latvijas Zinātnes padomes projektā Nr. lzp-2020/2-0315 “Jaunas pieejas latviešu folkloristikas vēsturei”.


Pēdējo reizi labots: 20.01.2022 10:55:04