EN in English

​Dzīve līdzās ostai: ekonaratīvi, vietējā vēsture un vides aktīvisms Daugavas lejtecē (LZP)

Projekta Nr.: lzp-2018/1-0446

Projekta vadītāja: Dace Bula

Projekta īstenošana: 31.08.2018.–31.08.2021.

Projekta finansējums: EUR 299 997

Pievienojoties pieaugošajai humanitāro zinātņu interesei par cilvēka un vides attiecībām, projekta mērķis ir pētīt Rīgas ostai kaimiņos mītošo kopienu dzīvi un stāstus. Būdamas uzticīgas savai dzīvesvietai un vēsturiskajām identitātēm, šīs kopienas ilgstoši pakļautas pārmaiņām, kas ietekmē gan to dzīvesveidu, gan vides kvalitāti. Baltijas zvejniecības lejupslīde un ostas industrializācija pēdējo desmitgažu laikā ievērojami pārvērtušas kādreizējos zvejniekciemus un salas, kas iedzīvotājiem nodrošināja saikni ar dabu, brīvu piekļuvi ūdeņiem. Kā cilvēki uztver un apcer savas dzīvestelpas pārveidi? Kā reaģē uz negribētajām pārmaiņām? Kāda ir kopienu dzīvesspēja? Projekts pievērsīsies gan stāstiem, gan rīcībai. Īpaša vērība tiks veltīta nostalģijai un ekoloģisko draudu stāstiem, kas ir tipiski Daugavas lejteces iedzīvotāju naratīvu repertuāram un mutvārdu vēsturei. Kā tie sadzīvo vai sacenšas ar laikmetam raksturīgo progresa vēstījumu? Uzmanības centrā būs arī dažādās kopienu aktivitātes formas - simboliskās un praktiskās, ar kurām tās rauga pretoties savam dzīvesveidam un videi nevēlamām pārmaiņām. Projektam paredzēta gan zinātniska, gan sociāla ietekme; tas atsaucas uz vairākiem Latvijas zinātnei nākamajā periodā (2018–2021) izvirzītajiem prioritārajiem izaicinājumiem. Projekta pētnieciskie rezultāti (zinātniskās publikācijas, referāti) būs ieguldījums jauna starpdisciplināra virziena - vides cilvēkzinātņu – attīstībā Latvijā. Iesaistot pētījumā vietējās kopienas un nevalstiskās organizācijas un izmantojot uz sabiedrību vērstas zināšanu pārneses formas (publiskas diskusijas, līdzdalīga izpēte, populārzinātniskas publikācijas), tiks veicināts kopienu dialogs ar vides politikas veidotājiem un sniegts atbalsts apkaimju identitātēm. Tas atbilst tādiem humanitāro un sociālu zinātņu prioritārajiem virzieniem kā: sabiedrības kultūras, identitāšu un adaptēšanās spēju izpēte, iekļaujošas sabiedrības veicināšana, vides un kopienu ilgtspēja, dzīves kvalitāte un sociālā aizsardzība.

Sociālie konti

Pēdējo reizi labots: 03.02.2022 08:53:20