EN in English

Dr. philol. Simonas Sofijas Valkes priekšlasījumi Liepājā


2020. gada 22. un 24. septembrī plkst. 10.00 visi gaidīti Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Reģionālajā mācību centrā uz institūta pētnieces Dr. philol. Simonas Sofijas Valkes priekšlasījumiem par Liepājas bibliotēku 18. gadsimtā. 22. septembrī plkst. 10.00 – "Liepājas Lasāmbibliotēkas pirmie grāmatu katalogi"; bet 24. septembrī plkst. 10.00 – "Liepājas 18. gadsimta franču "Universālā dāmu bibliotēka"".

Liepājas Lasāmbibliotēka ir pirmā sabiedriskā bibliotēka Kurzemes un Zemgales hercogistē. Dibināta 1777. gadā, tā par nelielu biedra naudu sniedz interesantam vērtīgu lasāmvielu: literatūru par dabaszinātnēm, ģeogrāfiju, vēsturi, medicīnu, jurisprudenci, mākslu, ceļojumu aprakstus, daiļliteratūru, enciklopēdijas, periodiskos izdevumus u. c. Bibliotēkas grāmatas lielākoties ir vācu valodā, bet tās katalogos rindojas arī grāmatas franču un latīņu valodā. Bibliotēkas dibinātājs, latviešu draudzes mācītājs Johans Andreass Grunts, sākot no bibliotēkas dibināšanas gada līdz 1796. gadam ir rūpīgi sastādījis un laidis klajā bibliotēkas katalogus, kuri sniedz ieskatu 18. gadsimta Liepājas lasītājam pieejamās literatūras sarakstā. Vietumis mazliet pārsteidzoša ir luterāņu mācītāja virsvadītā direktorāta grāmatu izvēle.

Plašākā grāmatu sērija franču valodā, kas glabājas LCZB Vecbibliotēkas fondā ir “Bibliothèque Universelle des Dames”, t. i. “Universālā dāmu bibliotēka”. Neliela izmēra glīti iesietas grāmatiņas, kopumā 144, izglīto dažādās dzīves, zinātnes un mākslu jomās – matemātikā, mūzikā, filozofijā, vēsturē, ģeogrāfijā un praktiskos ārstniecības padomos. Apgaismības laika dāmām piedāvātais plašais zināšanu klāsts iet kopsolī ar 18. gadsimta progresa, izglītības un emancipācijas idejām.

Pēcdoktorantūras pētījums 1.1.1.2/VIAA/2/18/358


Pēdējo reizi labots: 30.09.2020 14:08:39