EN in English

Doktorantu seminārs

16. septembrī Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā gaidāms doktorantu seminārs, kurā astoņi jaunie institūta zinātnieki iepazīstinās ar tēmām no topošajiem promocijas darbiem. Doktoranti disertācijas izstrādā pavisam trīs augstskolās – Latvijas Universitātē, Latvijas Kultūras akadēmijā un Tartu Universitātē (Igaunijā). Pētījumi top dažādās humanitāro un mākslas zinātņu nozarēs.


Semināra programma

Ievadvārdi

I daļa plkst. 13.00–14.00

Vadītājs Ivars Šteinbergs

Madara Eversone. Personību loma Rakstnieku savienības vēsturē: Žanis Grīva

Digne Ūdre. Vizuāli interpretētas ideoloģijas: mitoloģiskais ornaments kā strīdīgs kultūras mantojums mūsdienu Latvijā

Ilze Ļaksa-Timinska. Latviešu proza PSRS 20. gadsimta 20.–30. gados

Artis Ostups. Naratoloģiska traumas stāstījumu analīze

Pauze

II daļa plkst. 14.30–15.30

Vadītāja Ilze Ļaksa-Timinska

Dita Jonīte. Horeogrāfs mūsdienu teātrī Latvijā: darbības modeļi tradīciju krustpunktos

Elīna Gailīte. Dejas žanriskās piederības emika: tautas deja vs skatuviskā tautas deja

Ginta Pērle-Sīle. Negantais un rātnais Frīdrihs Daniels Vārs

Ivars Šteinbergs. Uldis Bērziņš un latviešu "atdzejas skola" – galvenie problēmjautājumi

Doktorantu seminārs norisēs LU LFMI Latviešu folkloras krātuves lasītavā – LNB ēkas 5. stāvā (Rīgā, Mūkusalas ielā 3). Seminārs tiek organizēts ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.

Pēdējo reizi labots: 08.09.2020 12:31:52