EN in English

LU LFMI piedalās LIKTA/VARAM organizētajā "Digitālajā nedēļā 2021"

Latvijas humanitāro zinātņu institūcijas veido un attīsta digitālos resursus, kas noder ne tikai pētnieciskajā darbā. Šie resursi ir brīvi pieejami un izmantojami ikvienam. Tās ir gan valodas, gan literatūras, folkloras, kā arī dažādu citu kultūras materiālu krātuves, meklētāji un informācijas vizualizācijas rīki, kas ļauj iepazīt valodas un kultūras bagātības un īpatnības, kā arī tās tālāk izmantot reģionālās identitātes stiprināšanā, izglītības satura dažādošanā, tūrisma maršrutu veidošanā un radošajā uzņēmējdarbībā.

VARAM "Digitālās nedēļas" ietvaros 24. martā no plkst. 15.00 līdz 16.30 Zoom platformā notiks publisks seminārs, kur pētnieki demonstrēs humanitāro zinātņu digitālo resursu pielietojumu dažādiem mērķiem.

Piedalīties aicināti novadu kultūras, tūrisma, izglītības nozares pārstāvji, interesenti un uzņēmēji.

Reģistrācija: http://ej.uz/dh-resursi-novadiem

Pasākumu veido:
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts: lulfmi.lv
LU Matemātikas un informātikas institūts: lumii.lv
LU Lībiešu institūts: livones.net/lili/lv
LU Latviešu valodas institūts: lulavi.lv
Latvijas Nacionālā bibliotēka: lnb.lv
Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola: rta.lv
Liepājas Universitāte: liepu.lv

Seminārs tiek organizēts valsts pētījumu programmas projekta "Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība" VPP-IZM-DH-2020/1-0001 ietvaros. http://digitalhumanities.lv

Pēdējo reizi labots: 19.03.2021 10:59:32