EN in English

Notiks "Digitālā kultūras mantojuma forums"

Digitālā kultūras mantojuma forums22. un 23. maijā Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā jau 30. reizi notiks LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta konference "Meklējumi un atradumi".

PROGRAMMA (.pdf) | PLAKĀTS (.jpg)

Šī gada konferences tematiskā ievirze ir "Digitālā kultūras mantojuma forums". Divās konferences dienās literatūrzinātnieki, folkloristi, teātra, mūzikas un mākslas pētnieki, arhīvisti, bibliotēku darbinieki, kā arī kultūras resursu un datubāzu izstrādātāji iepazīstinās ar daudzveidīgiem digitālajiem kultūras resursiem, pētīs to pielietojuma iespējas kultūrvēstures izzināšanā un pētniecībā, kā arī aplūkos ar kultūras mantojuma digitalizāciju saistītās problēmas.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts kopš 1993. gada veido un izstrādā digitālos resursus (sākotnēji literatūras vēsturē un folklorā, tad arī citās pētnieciskajās nozarēs), un gadskārtējā konferencē Meklējumi un atradumi šogad pievērsīsies tieši digitālā mantojuma satura, pieejamības un problēmu aplūkojumam ar tematisko ievirzi "Digitālā kultūras mantojuma forums".

22. maijā notiks kamerkonference, kurā ar īsiem ziņojumiem uzstāsies gan kultūras digitalizācijas procesos iesaistītie, gan jaunradīto rīku un pētījumu platformu lietotāji, daloties savā pieredzē un atradumos. Konferencē dzirdēsiet daudzveidīgus piemērus par digitālo resursu izmantojumu pētniecībā un sabiedrības iesaisti un līdzdalību dažādu virtuālu kultūras resursu attīstībā. Referenti iepazīstinās ar pieredzi trimdas latviešu dzīvesstāstu, latviešu literatūras darbinieku un to romānu kartēšanā, iespējām digitālā latviešu pasaku pētniecībā, teātra procesa, mūzikas, arhīvu un skaņu kolekciju digitalizācijas gaitu, daudzveidīgiem bibliotēku un muzeju interaktīvajiem digitālajiem resursiem.

Pasākuma otrajā dienā – 23. maijā – izstrādātās kultūras datu platformas aicināti prezentēt to veidotāji – kultūras mantojuma, izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas. Konferences noslēgumā notiks diskusija "Kultūras mantojuma pieejamības tīmeklī ietekme uz kultūras patēriņu un dzīves kvalitāti". Piesaistītie eksperti diskutēs par sabiedrības pieprasījumu pēc kultūras satura pieejamības tīmeklī, mērķiem kultūras satura digitalizācijā un digitālo kultūras pakalpojumu izveidē.

LU LFMI organizētās starpnozaru konferences "Digitālā kultūras mantojuma forums" referātu un diskusiju platformas mērķis ir demonstrēt labās prakses piemērus sadarbībai ar valsts un pašvaldību kultūras institūcijām digitālo kultūras resursu integrēšanā, kā arī veidot strukturētas diskusijas par plašāku sabiedrības iesaisti datubāzu pilnveidošanā. Ne mazāk svarīga ir iespēja diskusiju platformā sastapties ar digitālā kultūras mantojuma jomā strādājošiem citu institūciju pārstāvjiem, veidot viedokļu apmaiņu par plašajām un vēl neizmantotajām iespējām kultūras mantojuma digitalizēšanas jomā.

Konferenci aicināti apmeklēt visi interesenti, īpaši gaidīti studenti, kultūras jomu pārstāvji un kultūrvēstures pētnieki. Ieeja brīva. Konferences gaita tiks straumēta.

Konferences laikā būs pieejams LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta grāmatu galds.

Konference noris ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas, kā arī projektu "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (ERAF) un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis" atbalstu.

Informatīvais atbalsts: Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija.

Pēdējo reizi labots: 15.05.2018 10:10:22