EN in English

​Daudz laimes Arnoldam Klotiņam 90. dzimšanas dienā!

Daudz laimes Arnoldam Klotiņam 90. dzimšanas dienā!

Interviju ar Dr. Art Arnoldu Klotiņu var lasīt šeit.

Par profesionālajām gaitām šeit.


Izskanot Alfrēda Kalniņa klaviermūzikai,

Pievienojās varenais Roberta Zuikas vīru koris,

Balsis, mūzikas skaņas plūda pāri jūrām un okeāniem,

Lai suminātu un sveiktu gaviļnieku!

Tomēr reizēm ir tik labi būt divatā ar tautasdziesmu,

Lai izdzīvotu folkloru latviešu komponistu iztēlē un skaņdarbos

Un nekad vairs nepiedzīvotu mūziku okupācijā, bēgļu gaitās un pēckara staļinismā.


Lai nerimst idejas, skatot mūzikas atbalsis laikmetā, cilvēkā, sabiedrībā, vēsturē!

(Augstas laimes vēlot, Inguna Daukste-Silasproģe)


Jo vairāk pētu Latvijas kultūras vēsturi, jo dziļāku cieņu un apbrīnu jūtu pret Arnoldu Klotiņu. Lai spēks šo mantojumu vairot un tālāk nest! (Priekā, Toms Ķencis)


Arnold, cieņā un apbrīnā par Jūsu pētnieka aizrautību un veikuma nemainīgo augstvērtību, kā arī cilvēcisko stāju, humoru un gatavību aizvien iesaistīties spēlē – vislabākie vēlējumi jubilejā! (Dace Bula)


Cauri kariem,
Pat pie svešiem cariem,
Pat pie Staļina zem lielgabaliem,
Dzimtenē un bēgļu gaitās,
Latvji muzicē un koros stājās.
Nu tie visi vienā mēlē
Tam, kas šo procesu dokumentē -
Šalcot karogiem pār zemi brīvo,
Arnoldam sauc: Sveiks, lai dzīvo!

(Nils Graustiņš)


Arnold, Tu neesi vecs, bet gan klasiķis ar 90gadīgu briedumu! Sirsnīgs sveiciens un labākie vēlējumi lielajā jubilejā! (Mārtiņš Boiko)


Daudz laimes Klotiņa kungam! Jubilārs ir zinātnieks par excellence, to tikai neprātis apšaubīs. Taču ne katram zināms, ka viņš ir arī epistolārā žanra meistars. Arnolda Klotiņa e-pasta vēstules ir kā patīkama lasāmviela no sena un izsmalcināta laikmeta. Paldies par katru rindu! (Patiesā cieņā – Rita Grīnvalde)


Ja Arnolda uzvārds beigtos ar "-is", mēs varētu nedaudz transformēt
kāda dzejnieka teikto: "Brodelis ir mūsu modelis".
Turpinu apbrīnot, un vēlos to vēl ilgi, ilgi! (Jānis Daugavietis)


Klotiņa kungs, jo citāda uzruna Arnoldam īsti nepiestāv, manās acīs vienmēr ir bijis kā tāds savrups ledlauzis – viņš dara savu darbu, atbrīvo ūdeņus, īpaši neraizēdamies par to, kurš tālāk pa tiem kuģos. Padomju gados viņam likās pašsaprotami, ka vajadzētu rakstīt par Teodoru Adorno, tagad – izpētīt tieši tos latviešu mūzikas (un nācijas) vēstures baltos – vai drīzāk melnos – plankumus, par kuriem vismazāk gribas domāt un runāt. Jo apzināties sevi ar visiem maldiem, apjukumiem un arī nekrietnībām ir pieauguša cilvēka un briedumu sasniegušas nācijas pazīme. Par šo nobrieduša cilvēka uzmanīgo skatienu paldies, Arnold! Turpinām pētīt! (Edīte Tišheizere)


Cieņpilni sveicieni dzimšanas dienā, Klotiņa kungs! Radošu un pētnieciskām atziņām bagātu turpmāko profesionālo ceļu! (Laine Kristberga)


Dziesma, ej viegli pa manu sirdi,
ej viegli kā virsis pa muklāju,
kā putns pa naktī salušu ledu.
Ūlavs H. Hauge, atdzejojis Knuts Skujenieks. Sirsnīgi sveicieni jubilejā! (Cieņā – Ivars Šteinbergs)


Sumināts, Arnold! Sumināts no sirds! Lai dzīvesprieks un veselība! (Sanita Reinsone)


Vienmēr priecājos par Tavu spēju uzturēt zinātnē ētisko dimensiju. (Svētīgu nākamo desmitgadi vēlot, Valdis Muktupāvels)


Novēlu profesoram būt eleganti laimīgam un tikpat aizrautīgam kā līdz šim! (Ieva Garda-Rozenberga)


Sirsnīgi suminājumi viedajam un allaž darbīgajam kolēģim Klotiņa kungam jubilejā – ar svaigiem spriedumiem un jauniem pētījumiem kabatā! (Jānis Oga)


Nu jau ilgāk kā pusgadsimtu raugos uz Arnoldu Klotiņu kā gudrāko, erudītāko, taisnprātīgāko kolēģi institūtā. Kā milzīgs pārsteigums, prieks un pateicība par viņa spēju gan traģiskā nopietnībā, gan dzirkstošā humorā atklāt mūsu Latviešu folkloras krātuves mūziķu personības. Vēlu saglabāt jauneklīgo stāju un stilu vēl ilgi! (Māra Vīksna)


Lai ik dienu možs gars un apkārt daudz humora dzirksteļu! Sirsnīgi suminājumi apaļā dzīves gada svētkos! (Dita Jonīte)


Tā kā Arnolds Klotiņš ir frankofons un frankofīls, atļaujo uzrakstīt franciski: Cher collègue, je vous souhaite beaucoup de bonheur et de succès dans tous vos activités au cours de l'année à venir! (Simona Sofija Valke)


Apbrīnoju Arnolda prasmi eleganti, ar stāju un humoru iejusties jebkurā situācijā no masku balles līdz pacietību prasošiem jaunāko kolēģu jautājumiem. Lai mundrs gars, latviešu mūzikas vēstures stūrakmeņus kaldinot! (Ieva Vīvere)


Arnolds Klotiņš ir latviešu muzikoloģijas stiprā klints – neatkarīga, vienpatīga, savrupa. Stabila. Arnoldu apbrīno ne tikai viņa fundamentālo pētījumu, bet arī sabiedriskās stājas dēļ. Un ja nu mūzikā ir kāds Latvijas valstiskās neatkarības simbols, tad pirmām kārtām nāk prātā tieši viņš – viens no neatkarības atjaunošanas priekšstāvjiem un dzinējspēkiem. Arnoldam blakus šķiet, ka mēs pārējie – nedaudzie viņa amatbrāļi un māsas – esam tik tādi fragmentāristi vien. Taču šo sajūtu kompensē kolēģa atvērtība – ja nu kāds raksta gals jāvērtē vai padoms jāpaprasa. Un pilnīgi atbruņo Arnolda humors un pārsteidzošie karnevāla tērpi institūta ballītēs. Lai dzirkstī lielā jubileja! (Ilze Liepiņa)

Pēdējo reizi labots: 10.04.2024 09:33:51