EN in English

Krišjāņa Barona Dainu skapis (LR IZM)


LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00

Programmas vadītāja: Programmas vadītāji: Dr. philol. Rita Grīnvalde (2015-2020), Dr. philol. Sandis Laime (2021- )

Īstenošanas laiks: 2015–2023

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta izdevumu segšanu, kas saistīti ar folkloras mantojuma izpēti un Latviešu folkloras krātuves krājuma – tai skaitā Krišjāņa Barona Dainu skapja – uzturēšanu Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā.

Galvenie programmas uzdevumi:

Izglītības un zinātnes ministrija

Pēdējo reizi labots: 04.02.2021 10:09:38