EN in English

Dace Bula un Kitija Balcare sniegs priekšlasījumus LU konferences sekcijā “Daba: starpdisciplinārā perspektīva”

22. un 23. februārī Latvijas Universitātes 81. starptautiskās zinātniskās konferences ietvaros notiks sekcija "Daba: starpdisciplinārā perspektīva".

Tajā piedalīsies pētnieki, kurus interesē cilvēku un vides mijiedarbības tēmas un kuri dabu, vidi, dzīvību, dzīvniekus, augus u. c. skata starpdisciplinārā perspektīvā.

Ar priekšlasījumu "Metaplazmiskās dabkultūras: Regīnas Ezeras zoonoveles" piedalīsies LU LFMI vadošā pētniece Dace Bula, savukārt referātu "Cilvēks un ārpus cilvēka esošais ekoteātra ainavā: sugu teātris Latvijā" nolasīs LU LFMI zinātniskā asistente Kitija Balcare.

Programma un Zoom pieejas sekcijai: https://conferences.lu.lv/event/214/

Pēdējo reizi labots: 21.02.2023 15:27:33