EN in English

Dace Bula piedalās “Starptautiskā folkloristika” konferencē

Tartu Universitātes Igauņu un salīdzinošās folkloristikas nodaļā (Department of Estonian and Comparative Folklore) šais dienās norisinās vairāki pasākumi, kuros piedalās arī LFMI pētnieki. 23. septembrī notiek konference “Starptautiskā folkloristika”.

Konference tiek rīkota par godu igauņu folklorista, Tartu Universitātes profesora Ulo Valka 60. jubilejai. Tās ielūgto starptautisko referentu vidū ir LFMI vadošā pētniece Dace Bula, kura nolasīs referātu par folkloras pētniecības “nozares metaforām” un nodos sveicienus jubilāram no latviešu kolēģiem.

Konferenci iepriekšējā vakarā ievadīja ikgadējā Valtera Andersona lekcija, kura šai reizē bija uzticēta somu rūnisko dziesmu pētniecei, Helsinku Universitātes profesorei Lotei Tarkai. Lekcijai sekoja Igaunijas Reliģiju izpētes biedrības (Estonian Society for the Study of Religions) rīkota pieņemšana.

Konferences programma pieejama šeit.

Pēdējo reizi labots: 27.09.2022 07:17:08