EN in English

LU LFMI darbinieki piedalās Daugavpils Universitātes zinātniskajā konferencē "XXXI Zinātniskie lasījumi"

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskajā zinātniskajā konferencē "XXXI Zinātniskie lasījumi" 28. un 29.janvārī piedalīsies septiņi institūta darbinieki.

Lasījumu darba grupā "Smiekli un asaras literatūrā un kultūrā" savus atklājumus vēstīs Una Smilgaine ar referātu "Ķermenis un tā atspoguļojums kāzu apdziedāšanās dziesmās", savukārt Ingunas Daukstes-Silasproģes ziņojums būs "M. Mežmīļa satīriskais skatījums uz latviešiem trimdā".

Darba grupā "Dzīves rakstība: tradīcija un novatoriskais” uzstāsies Gatis Ozoliņš ar referātu "Folkloras vākumi un dzīvesstāsts. Neizstāstītā biogrāfija", Jānis Oga ar analīzi "Autobiogrāfiskuma elementi Ēvalda Vilka pēdējā stāstā "Kur aprakts suns"" un Antra Upeniece ar pētījumu "Vēstules Ziemassvētku vecītim: Latvijas bērnu vēlmes, uzskati un tradīcijas".

Savukārt darba grupā "Vēsture un cilvēki" referēs Ginta Pērle-Sīle par tēmu ""Palsmanes un Aumeisteru draudžu fizioģeogrāfiskais apraksts": mācītāja Frīdriha Daniela Vāra interešu liecinieks" un Guntis Pakalns, risinot jautājumu ""Pieci kaķi" – tautas pasaka vai literārā pasaka?".

Konference notiks tiešsaistē.
Konferences programma pieejama šeit: https://du.lv/notiks-daugavpils-universitates-humanitaras-fakultates-xxxi-zinatniskie-lasijumi/du_hf_xxxi_zin_las_2021_programma/

Pēdējo reizi labots: 29.01.2021 10:30:29