EN in English

Benedikts Kalnačs konferencē Brno

2023. gada 15. un 16. novembrī Brno Masarika Universitātē norisinās starptautiska zinātniska konference "Literatūra un totalitārisms" (Literature and Totalitarianism). Pēc konferences rīkotāju uzaicinājuma tās plenārsēdē piedalās LU LFMI vadošais pētnieks Benedikts Kalnačs. Referāta temats ir "Brīnišķīgā jaunā (padomju) pasaule un tās alternatīvas: totalitārisms un cīņa par kultūras daudzveidību 20. gadsimta latviešu literatūrā" (The Brave New (Soviet) World and Its Alternatives: Totalitarianism and the Struggle for Cultural Diversity in 20th-century Latvian Literature). Temata izpēti atbalsta Valsts pētījumu programmas “Letonika latviskas un eiropeiskas sabiedrības attīstībai” projekts “Naratīvs, forma un balss: literatūras iesakņotība kultūrā un sabiedrībā” (Nr. VPP-LETONIKA-2022/3-0003).

Konferences programma pieejama šeit.


Pēdējo reizi labots: 14.11.2023 10:10:16