EN in English

Benedikta Kalnača lekcija “Reālisma ainavas 19. gadsimta otrās puses un 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā”

23. septembrī plkst. 18.00 Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstādes “PURVĪTIS” ietvaros notiks LU LFMI pētnieka Benedikta Kalnača lekcija “Reālisma ainavas 19. gadsimta otrās puses un 20. gadsimta sākuma latviešu literatūrā”, iepazīstot tuvāk norises literārajā laukā Vilhelma Purvīša dzīves un darbības laikā un tematiskās sasauces starp abām kultūras jomām.

19. gadsimta otrajā pusē, līdz ar nacionālās pašapziņas pieaugumu, arvien lielāka vērība latviešu kultūrā tiek veltīta nācijas identitātes nostiprināšanai, kas izpaužas arī kā interese par apkārtējās dzīves vērojumu un tās detalizētu atspoguļojumu. Vilhelms Purvītis uzskatāms par nacionālās ainavu glezniecības izveidotāju un modernizētāju, iesaistoties ainavas žanra jaunajās pārmaiņās.

Literatūrā šī tendence īpaši uzskatāmi atklājas reālisma virziena darbos, kuros tiek pievērsta uzmanība gan tēlu psiholoģiskajam portretējumam, gan sadzīves detaļām, gan apkārtējai ainavai, kuras uztvērums ir nozīmīgs personības veidošanās komponents. Priekšlasījumā pievērsta uzmanība tam, kā 19. gadsimta otrās puses un 20. gadsimta sākuma literārajos darbos atklājas pārmaiņas apkārtējās ainavas un vides uztverē, un kā šī estētiskā daudzveidība raksturo latviešu sabiedrības un kultūras attīstību.

Vairāk par pasākumu šeit.

Pēdējo reizi labots: 20.09.2022 14:37:13