EN in English

Baltijas valstu folkloras arhīvu tikšanās

Folkloras arhīvu tikšanās 2018

2018. gada 17. un 18. maijā LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē Rīgā un Abavas pagasta Lielvirbu muižā notika Baltijas valstu folkloras arhīvu tikšanās. Ar Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas "Kultūra" atbalstu Latvijā viesojās kaimiņzemju kolēģi — Igauņu folkloras arhīva un Lietuvas Literatūras un folkloras institūta delegācijas. Programma trīs gadu garumā ir sekmējusi Ziemeļvalstu un Baltijas valstu tradīciju arhīvu tīkla institūciju profesionālās saites un zinātnieku komunikāciju. Tādējādi rasts pamats turpmākai sadarbībai un kopīgiem pētījumiem.

Arhīvu pārstāvji pārrunāja aktualitātes pētniecībā, iepazīstināja ar nesen īstenotajiem un uzsāktajiem projektiem, tā iezīmējot starptautiskas sadarbības iespējas nākotnē. Pēc kopīgās sanāksmes folkloristi strādāja darba grupās, kurās dalījās pieredzē un idejās par šobrīd nozarē aktuāliem jautājumiem, piemēram, folkloras materiālu digitalizāciju un materiālu publicēšanu tiešsaistē, sabiedrības iesaisti datu vākšanā un apstrādē, padomju perioda folkloristikas vēstures izpēti, līdzīgo un atšķirīgo simtgades svinību rituālos Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Ārvalstu kolēģi tika iepazīstināti ar Latviešu folkloras krātuvi — tās vēsturi un pašreizējo darbu, jaunumiem digitālajā arhīvā garamantas.lv (LR IZM budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis") un mūsdienu kalendāra izpēti (projekts "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā", ERAF, Nr. 1.1.1.1/16/A/040).

Pēdējo reizi labots: 21.05.2018 14:41:56