EN in English

A New History of Latvian Literature: The Long Nineteenth Century (2022)

A New History of Latvian Literature: The Long Nineteenth Century. Ed. Pauls Daija and Benedikts Kalnačs. Berlin: Peter Lang, 2022, 278 pp.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtā izstrādāts un 2022. gada februārī Peter Lang apgādā Berlīnē, Vācijā, izdots 19. gadsimta latviešu literatūras vēstures pētījums "A New History of Latvian Literature: The Long Nineteenth Century". Grāmatas sastādītāji un redaktori ir literatūras zinātnieki Pauls Daija un Benedikts Kalnačs, tās tapšanā piedalījušies dažādu nozaru speciālisti – mākslas zinātniece Kristiāna Ābele (Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas Vēstures institūts), literatūrzinātniece Inguna Daukste-Silasproģe, vēsturnieks Mārtiņš Mintaurs (Latvijas Nacionālā bibliotēka), folkloras pētniece Ginta Pērle-Sīle un ģermāniste Aiga Šemeta (Latvijas Universitāte).

Pētījums veikts Latvijas Zinātnes padomes finansētā un 2021. gadā īstenotā projektā "Jauna latviešu literatūras vēsture: ilgais 19. gadsimts" (lzp-2020/2-0020).

Pēdējo reizi labots: 15.11.2022 15:47:50