EN in English

Toms Ķencis. A Disciplinary History of Latvian Mythology (2012)

A-disciplinary-history-of-Latvian-mythology

Toms Ķencis. A Disciplinary History of Latvian Mythology. Tartu: University of Tartu Press, 2012. (Sērija "Dissertationes folkloristicae Universitatis Tartuensis").

Latviešu folkloras krātuves darbinieka, Tartu Universitātes absolventa Toma Ķenča doktora disertācija ir pētījums par akadēmisko zināšanu nosacījumiem, veidošanu un apriti. No dažādiem skatu punktiem un kontekstiem latviešu mitoloģija tiek atklāta kā specifisks izpētes objekts, kurš laika gaitā ir ticis konstruēts starp tādām nozarēm kā folkloristika, reliģijas fenomenoloģija un vēsture, kultūras vēsture un salīdzinošā valodniecība. Lai gan darbs ir veltīts galvenokārt akadēmisko zināšanu pētniecībai, tā robežodamies ar zināšanu socioloģiju, tajā ir analizēti arī mitoloģiju saistītie procesi humanitārajās zinātnēs un publiskajā telpā 19. gadsimtā, gan arī mitoloģisko motīvu aprite ārpus pētniecības institūcijām un zinātniskiem tekstiem.

Pēdējo reizi labots: 03.01.2017 12:14:28