EN in English

55. folkloras ekspedīcija – Sēlijā

Sēlijas ekspedīcijaNo 19. līdz 26. augustam gaidāma LU LFMI Latviešu folkloras krātuves 55. zinātniskā ekspedīcija Sēlijā. Folkloristi plāno darbu daļā Augškurzemes – Jaunjelgavas novada pagastos Daugavas kreisajā krastā, ietverot Daudzesi, Seci, Sēreni, Staburagu un Sunāksti.

Jaunjelgavas novadā ir vairāk nekā 40 ciemu, un folkloras pierakstītāju senatnē šajā pusē nav trūcis.[1] Krišjāņa Barona "Latvju dainām" (1894–1915, 1.–6. sēj.) visvairāk tautasdziesmu piesūtīts no Seces, Sērenes un Sunākstes. Sece izceļas arī ar lielu stāstījumu folkloras bagātību. Sēlijas garamantas – dziesmas, teikas, pasakas, mīklas, ticējumus, sakāmvārdus un citus folkloras žanrus – pierakstījuši individuāli vācēji, skolas un profesionāli folkloristi. Speciālistu vidū ir tolaik vēl jaunais dainologs, vēlāk Latviešu folkloras krātuves (1924) kolēģijas loceklis Ludis Bērziņš (1870–1965), krātuves darbiniece Velta Rezovska (Teikmane), teiku pētniece Alma Ancelāne (1910–1991; dzimusi Secē, apbedīta Sunākstes pagasta Zilkalnes kapos), folklorists Jāzeps Rudzītis (1928–2008, dzimis Dvietē).

Tradicionālās kultūras dokumentētāji šovasar dosies gan pa seno pierakstu takām, gan pa jauniem ceļiem, vaicājot pēc vietējiem nostāstiem, galda dziesmām, rotaļām, godu un svētku paražām, vecām dienasgrāmatām, anekdotēm un citām "blēņām". Materiāli veidos Latviešu folkloras krātuves kolekciju LFK [2230], kas būs pieejama arī tiešsaistē – krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv.

Uz Sēliju dosies Gatis Ozoliņš un Rita Treija (ekspedīcijas vadītāji) kopā ar kolēģiem – Elīnu Gailīti, Justīni Jaudzemu, Tomu Ķenci, Kristīni Pokratnieci, Unu Smilgaini, Digni Ūdri un Elvīru Žvarti. Šī būs jau trešā folkloras ekspedīcija, kas tiek organizēta pēc vairāku gadu pārtraukuma. 2016. gada vasarā folkloristi darbojās Ziemeļlatgalē, savukārt 2017. gadā – Piebalgā.

Ekspedīcijas norisi atbalsta Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija (budžeta apakšprogramma 05.04.00 "Krišjāņa Barona Dainu skapis") un Valsts kultūrkapitāla fonds.

Foto: Rita Treija


[1] Sk. Vīksna M. Latviešu folkloras vākšanas vēsture Sēlijā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 2001. 55. sēj., 5./6. nr. 106.–116. lpp.; Vīksna M. Folkloras vākumi Sēlijā. No: Pētījumi sēļu senatnē: Rakstu krājums. Rīga: Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, 2006. 181.–192. lpp. Sēlijas un Daugavas krastu kolekcijas, kas digitalizētas un pieejamas tiešsaistē.

Pēdējo reizi labots: 15.08.2018 11:29:49