EN in English

2022. gada jūnijs

01.-04.06.2022. Norisinājās SIEF Rituāla gada darba grupas konference "Komercija un tradīcijas" Aigara Lielbārža vadībā.

03.06.2022. Norisinājās Jauno pētnieku diena 2. Konferencē uzstājās LU LFMI pētniece Dita Jonīte.

08.06.2022. Ciklā Pētījuma poētika uzstājas pētnieces Rita Grīnvalde "Institucionālā etnogrāfija folkloristikas vēstures pētniecībā" un Sanita Reinsone "Metodoloģiski izaicinājumi dienasgrāmatu tekstu korpusa veidošanā".

13.-16.06.2022. Latviešu folkloras krātuves pētnieces Rita Grīnvalde (“Located anxious experiences: Riga in folklore”), Ieva Vīvere (“Rural life in the city: informal allotment dwelling in Riga”), Ilze Ļaksa-Timinska (“The Latvian diaspora in the USSR 1920s-1930s and folklore: constructing Latvian vs Soviet identity”) un Elīna Gailīte (“Revisiting urban place through dancers eyes”) piedalās Ziemeļvalstu etnoloģijas un folkloras konferencē "Re:22".

15.06.2022. Ciklā Pētījuma poētika uzstājas pētnieks Toms Ķencis "Folklora un māksla padomju Baltijā".

16.-19.2022. Ilze Šarkovska-Liepiņa piedalās Eslingenes dziesmu svētku 75 gadu jubilejas pasākumā. Vairāk šeit.

20.06.2022. Norisinājās literatūrzinātnieces Irinas Pupurs priekšlasījums "Ukrainas Nacionālās Zinātņu akadēmijas Tarasa Ševčenko Literatūras institūts: vēsture, struktūra, pētījumi" LU LFMI Latviešu folkloras krātuves lasītavā.

20.-22.06.2022. Pētniece Zita Kārkla piedalās NORA konferencē "Tensions and Potentials in Nordic Feminist and Gender Research"

27.06.2022. Neliela LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieku grupa folklorista Gata Ozoliņa vadībā devās uz savdabīgu un līdz šim maz iepazītu Pārdaugavas daļu – Bieriņiem, kur noritēja Bieriņu stāstu vakars.

27.06.-01.07.2022. Korkas Universitātē Īrijā notiek ikgadējā Eiropas Reliģiju pētniecības asociācija konference, kuras tēma šogad ir reliģija un brīvība. Konferencē piedalās LU LFMI pētniece Agita Misāne ar referātu “Klusā (un ne tik klusā) pretošanās: Aglona 1940-1945”, aplūkojot ciemata iedzīvotāju izdzīvošanas stratēģijas padomju un nacistu okupācijas gados Otrā pasaules kara laikā.

28.-30.06.2022. LU LFMI pētnieks Artis Ostups devies uz Čičesteras Universitāti Lielbritānijā, lai piedalītos “International Society for the Study of Narrative” konferencē. Viņa referāts balstīts nesen izstrādātajā rakstā par metonīmijas lomu divos trešās paaudzes traumas naratīvos – Andras Manfeldes prozas darbā “Zemnīcas bērni” un Katjas Petrovskajas romānā “Varbūt Estere”.

Pēdējo reizi labots: 30.06.2022 21:21:03