EN in English

2021. gada novembris

1.-2.11.2021. Dace Bula piedalās otrajā Baltijas vides cilvēkzinātņu (BALTEHUMS — Baltic environmental humanities and social sciences) konferencē. Konference notiek attālināti — no Tallinas Universitātes, tās norisi nodrošina Igaunijas Vides vēstures centrs (Estonian Centre for Environmental History).

9.11.2021. Zita Kārkla vada semināru "Embodied Geographies: History of Latvian Women's Writing" Gēteborgas Universitātē. Seminārs norisinās angļu valodā.

11.03.2021. Triju Zvaigžņu ordenis tiek piešķirts pētniecēm: Dacei Bulai, Elgai Melnei, Beatrisei Reidzānei un Mārai Vīksnai.

12.11.2021. No 10. līdz 12. novembrim norisinās 29. Spānijas Universitātes Franču valodas asociācijas (Asociación de Francesistas de la Universidad Española (AFUE)) konference. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Simona Sofija Valke piedalās pārrobežu tēmai veltītajā koferencē ar referātu "Franču lektīras Kurzemes hercogistē 18. gadsimtā" ("Lectures françaises au duché de Courlande du XVIIIe siècle").

16.11.2021. Norisinās trešais virtuālais garamantas.lv seminārs par ārstniecības augu aprakstiem un tautas medicīnas materiāliem Latviešu folkloras krātuves digitālajā arhīvā garamantas.lv. Seminārs notiek tiešsaistē platformā Zoom, to vada Una Smilgaine.

17.11.2021. Raidījumā "Zināmais nezināmajā" (LR1, 10.00-11.00) viesojas LU LFMI pētnieki Dace Bula un Jānis Daugavietis. Saruna par projektā "Dzīve līdzās ostai" paveikto - par pētījuma ieceri, izmantotajām pētniecības metodēm un atziņām, kādas gūtas pēdējos trīs gados, sadarbojoties ar Bolderājas, Daugavgrīvas, Kundziņsalas, Mangālsalas un Vecmīlgrāvja iedzīvotājiem, apkaimju biedrībām un citām Daugavas lejteces vides kultūras veidošanā iesaistītajām pusēm - Rīgas pašvaldības iestādēm un Rīgas brīvostas pārstāvjiem.

17.-19.11.2021. Virtuālajā vidē noritēs Belgradas Mākslas universitātes Dramatiskās mākslas fakultātes (Serbija) rīkotā starptautiskā zinātniskā konference "Creativity and innovations in dramatic arts, media and cultural production: visions and values for the future", kurā ar priekšlasījumu "Digital Theatre in Latvia: New Forms and Challanges" uzstāsies LU LFMI Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas zinātniskā asistente Ieva Rodiņa.

23.11.2021. Tapusi Dignes Ūdres kūrētā digitālā izstāde "Zīmju parki Latvijā".

24.11.2021. Jānis Oga piedalās LU Karjeras centra rīkotajā seminārā jauniešiem "Iedvesmas lekcija".

24.11.2021. Notiek semināru cikla "Pētījuma poētika" seminārs, kurā ar priekšlasījumiem uzstājas amata pretendentes mākslas zinātnes nozarē, teātra zinātnes apakšnozarē ar specializāciju teātra vēsturē un teorijā: Ieva Rodiņa un Laine Kristberga. Diskusiju ievadīs LU Sociālo zinātņu fakultātes asociētās profesores, vadošās pētnieces Dr. sc. soc. Baibas Belas lekcija "Dzīvesstāstu dokumentācija sociālās distancēšanās un digitālajā laikmetā".

25.11.2021. LU LFMI Latviešu folkloras krātuve sadarbībā ar Latvijas Mutvārdu vēstures pētnieku asociāciju "Dzīvesstāsts" rīko diskusiju "Teicējs tiešsaistē".

25.-26.11.2021. Notiek konference "Ēdiena reprezentācija literatūrā un kultūrā", kurā piedalās divas institūta pētnieces: Ieva E. Kalniņa un Ilze Ļaksa-Timinska.

26.-26.11.2021. Parīzē norisinās starptautiska konference "Daudzdisciplīnu skatījums uz nemateriālo kultūras mantojumu". Konferencē uzstājas Dace Bula "The concept of intangible culture heritage in the documents of Latviens science politics".

28.11.2021. Raidījumā „Bitīt matos” viesojas pētnieks Jānis Daugavietis, ilggadējs raidījuma “Bitīt matos” vadītājs, sociologs un mūzikas pētnieks.

29.11.2021. LU Senāts ievēl Daci Bulu par Latvijas Universitātes padomes locekli.

Pēdējo reizi labots: 06.12.2021 10:20:52