EN in English

2020. gada novembris

10. novembrī UNESCO Pasaules zinātnes dienas ietvaros notika diskusija "Kā jauniešiem iesaistīties zinātnē?". Tajā piedalījās arī LU LFMI vadošā pētniece Sanita Reinsone un iepazīstināja ar iesaisties.lv piedāvātajām iespējām.

Jaunā veidolā iznāk žurnāls "Letonica". Humanitāro zinātņu žurnāla “Letonica” 41. numurs iezīmē pavērsienu izdevuma dzīvē. Žurnāls ieguvis jaunu un mūsdienīgu dizainu, tā autors ir Armands Zelčs. Tāpat žurnāls pārgājis uz jaunu atsauču sistēmu – sākot ar 41. numuru, atsauces ērtākai lasīšanai veidotas pēc Hārvardas stila parauga.

VKKF projektā "Tradicionālā kultūra digitālajā vidē" sākta Kurzemē pierakstīto folkloras materiālu digitalizācija, ko īsteno Liepājas Universitātes Kurzemes Humanitārais institūts (KHI) sadarbībā ar LU LFMI Latviešu folkloras krātuvi.

LU LFMI vadošā pētniece Dace Bula 17. novembrī piedalījās COST tīkla “Pilsētvides rakstība: Eiropas pilsētu jaunie naratīvi” (CA18126 Writing Urban Places) tiešsaistes minikonferencē “Nozīmīgums, apropriācija un integrācija pilsētas naratīvos”.

26. novembrī Facebook tiešsaistē norisinājās Rakstniecības un mūzikas muzeja (RMM) krājuma pētījumu konference “Personība meklē personību”.

Pēdējo reizi labots: 18.03.2021 11:20:40