EN in English

2020. gada decembris

No 17. līdz 18. decembrim notika konference "Sociālisma folkloristika: nozares mantojums" ("Socialist Folkloristics: A Disciplinary Heritage"), kas pulcēs pētniekus no visas pasaules. Referātu kopsavilkumi atrodami šeit.

2020. gada 18. decembrī norisinājās LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta rīkotā zinātniskā un radošā konference “Pieredze un redzējumi: dzejniecei Veltai Sniķerei 100”. Konferences video materiāli apskatāmi Institūta Youtube kontā.

Iznācis Teātra, mūzikas un kinomākslas nodaļas četru gadu darbs – kolektīvā monogrāfija “Neatkarības laika teātris. Parādības un personības gadsimtu mijā un 21. gadsimtā”.

Postdoktorante Zita Kārkla pētījuma blogā raksta par Hermīnes Zālītes ceļojumu uz Parīzi 1900. gadā.

Jānis Oga pēcdoktorantūras pētījuma blogs raksta par Zigmunda Skujiņa un Gunara Janovska vēstulēm.

Pēdējo reizi labots: 18.03.2021 09:20:53