EN in English

2019. gada septembris

4.–6. septembrī Dace Bula piedalījās Literatūras un vides pētniecības asociācijas konferencē "Co-emergence, Co-creation, Co-existence" Plimutā (Lielbritānijā).

18.–20. septembrī Ilze Ļaksa-Timinska, Justīne Jaudzema, Elvīra Žvarte, Digne Ūdre un Elīna Gailīte piedalījās 9. starptautiskajā jauno folkloristu konferencē "(Ir)relevance of Classical Folkloristics in the 21st Century" Viļņā.

16.–17. septembrī Ieva Kalniņa, Edīte Leščinska (Tišheizere), Anita Rožkalne, Ilze Ļaksa-Timinska un Inguna Daukste-Silasproģe piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Perspectives of Baltic Philology: Trapped in Culture and Language" ("Baltu filoloģijas perspektīvas V: Kultūras un valodas slazdos”) Poznaņā, Polijā.

13. septembrī Ingunai Daukstei-Silasproģei piešķirta Egona Līva piemiņas balva.

11. un 12. septembrī Dace Bula piedalījās Eiropas zinātniskā tīkla HERA (Humanities in the European Research Area) konferencē Gdaņskā.

18.-19. septembrī Sanita Reinsone piedalījās ikgadējā Latvijas bibliotēku novadpētniecības konferencē Jēkabpilī.

24. septembrī izstādes "Jelgavas Stefenhāgeni 1769–1919" ietvaros notika Paula Daijas vadīta ekskursija.

26. septembrī Ieva Tihovska vadīja pasākumu par Latvijas romu pētniecību "Viņpus mūzikas. Latvijas romu vēsture publiskajos un privātajos arhīvos" Žaņa Lipkes memoriālā.

27. septembrī Lietuviešu kultūras avīzē "Šiaurės Atėnai" publicēti LU LFMI LFK vadošās pētnieces Sanitas Reinsones grāmatas "Meža meitas" fragmenti.

29. septembrī Digne Ūdre viesojās raidījumā "Laika ritu raksti".

Pēdējo reizi labots: 20.11.2019 23:36:15