EN in English

2019. gada oktobris

2. oktobrī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LU LFMI aktualitātes; Vēlēšanas akadēmiskajos amatos; Akadēmisko amatu vietu apspriešana/izsludināšana; Kolektīvās monogrāfijas “Latvijas Universitātes folkloras kolekcijas” (sastādītāja un zinātniskā redaktore Rita Treija) manuskripta apspriešana/apstiprināšana; Dažādi.

3. oktobrī atklāts rakstu krājums "Francijas Garša: Gastronomija un Kultūra. Goût de France: Gastronomie et Culture".

9. oktobrī Jaunpilī notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elvīra Žvarte un Elīna Gailīte.

17. oktobrī semināru cikla "Pēckara folkloristika" ietvaros notikaseminārs “Sirpis, āmurs un latvju raksti".

24. oktobrī Daugavpilī notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte un Justīne Jaudzema.

24. oktobrī Dagdā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema un Elīna Gailīte.

24. un 25. oktobrī Eva Eglāja-Kristsone un Zita Kārkla piedalījās starptautiskā konferencē "Relationship Between Writer and Society in Modernizing Europe (Mid-19th Century – Mid-20th Century)" ("Attiecības starp rakstnieku un sabiedrību Eiropas modernizācijā. 19.gs. vidus – 20. gs. vidus") Kauņā.

25. un 26. oktobrī LU LFMI piedalījās Rīgas Grāmatu svētkos.

25. oktobrī notika Zandas Gūtmanes monogrāfijas "Totalitārisma traumu izpausmes Baltijas prozā" atvēršanas svētki.

27. oktobrī Pļaviņās notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Una Smilgaine un Elvīra Žvarte.

29. oktobrī pie lasītājiem devies 39. humanitāro zinātņu žurnālā "Letonica" numurs.

30. un 31. oktobrī notika Krišjāņa Barona konference "Folklora un izglītība".

Pēdējo reizi labots: 20.12.2019 12:53:08