EN in English

2019. gada janvāris

9. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursi un to norise 2018. un 2019. gadā (piedalās Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs J. Kloviņš); Nolikuma par LU LFMI piešķirtā zinātniskās institūcijas bāzes finansējuma izlietojumu pētnieciskiem un attīstības projektiem 2019. gadā apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI izdevējdarbības plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Darbības starptautiskā pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanas norise; Dažādi.

11. janvārī Sanita Reinsone uzstājās Latvijas Kultūras akadēmijā ar priekšlasījumu "Dzīves pierakstīšanas tradīcijas jeb kāpēc arī Tava dienasgrāmata ir kultūras mantojums".

15. janvārī Ilzei Ļaksai-Timinskai piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas Jaunā zinātnieka balva.

20. janvārī Sanita Reinsone viesojās Siguldas Valsts ģimnāzijā.

23. janvārī notika "Akadēmisko brokastu" seminārs par traumu pētniecību.

30. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: LU LFMI pētniecisko un attīstības projektu konkursa 2019. gadā Projektu padomes priekšlikuma par projektu pieteikumu atbalstīšanu vai noraidīšanu apstiprināšana; LU LFMI Darbības plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Publisko zinātnisko aktivitāšu plāna 2019. gadam apspriešana/apstiprināšana; LU LFMI Humanitāro zinātņu žurnāla “Letonika” turpmākā darbība; Pretendentu izvirzīšana valsts emeritētā zinātnieka statusa iegūšanai 2019. gadā; Dažādi.

Pēdējo reizi labots: 25.06.2019 13:16:39