EN in English

2019. gada februāris

5. februārī LU LFMI uzsāka sabiedrības iesaistes akciju pasākumu sērijā "Mūslaiku kalendārs".

7. februārī sākas digitālais projekts #Grosvaldi1919.

12. februārī Māra Grudule un Ilze Ļaksa-Timinska piedalījās LU 77. konferences literatūrzinātnes sekcijā.

12. februārī Rita Treija saņēmusi Latvijas Universitātes suminājuma rakstu par 2018. gada veikumu humanitāro zinātņu jomā.

14. februārī notika pirmais "Pēckara arhīva" cikla seminārs.

15. februārī LU LFMI Latviešu folkloras krātuve atklāja digitālu projektu "Dziedi ar arhīvu".

20. februārī nosaukti grāmatu mākslas konkursam "Zelta ābele" nominētie darbi, starp kuriem arī LU LFMI apgādā iznākušais Jāņa Ozoliņa sastādītais zinātnisku rakstu krājums.

21. februārī Sanita Reinsone piedalījās LU 77. konferences sekcijas sēdē "Datorlingvistika".

27. februārī Sanita Reinsone piedalījās sarunu ciklā "Stāsta otra puse".

28. februārī Arnolds Klotiņš uzstājās ar priekšlasījumu Misiņa kluba kārtējā lasījumā.

Pēdējo reizi labots: 26.02.2019 09:02:40