EN in English

2017. gada septembris

1. septembrī tika atklāta LU LFMI organizēta interaktīva dzejas ieskaņošanas akcija "Skandē Veidenbaumu!".

6. septembrī notika "Pētījuma poētika" seminārs "Vijoļspēles trīs virzieni un to izpausme Latvijas mūzikas kultūrā", kurā ar priekšlasījumu uzstājās Inese Žune.

7. un 8. septembrī Ilze Šarkovska-Liepiņa un Arnolds Klotiņš piedalījās starptautiskā simpozijā "Eduards Erdmanis – mūziķis starp divām pasaulēm".

8. septembrī Anita Vaivade piedalījās starptautiskā salīdzinošo tiesību pētniecības seminārā "Nemateriālais kultūras mantojums: dabas telpa, resursi un prakses" Latvijas Kultūras akadēmijā.

13. septembrī ar priekšlasījumu izstādes "Pasakas bērnu un pieaugušo pasaulē" atklāšanā atklāšanā uzstājās Guntis Pakalns.

20. septembrī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (1 pētnieka vieta); 3. Arnolda Laimoņa Klotiņa monogrāfijas "Mūzika staļiniskajā pēckara desmitgadē. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1944–1953" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 4. Alža Pūteļa monogrāfijas "Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 5. Dažādi.

22. septembrī notika Smiltenes novada bibliotēkā notika LFK digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, ko vadīja Elīna Gailīte un Digne Ūdre.

25.–28. septembris Dace Bula, Aigars Lielbārdis, Sanita Reinsone, Ieva Tihovska, Rita Treija un Māra Vīksna piedalījās starptautiskā zinātniskā konferencē "Arhīvi kā zināšanu centri: iniciatīvas un ietekme" Tartu.

27.–29. septembris Benedikts Kalnačs, Maija Burima un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās starptautiskā konferencē Hannoverē par postkoloniālo kritikupar postkoloniālo kritiku.

30. septembrī Signe Raudive saņēmusi Veronikas Strēlertes piemiņas balvu literatūrā.

Pēdējo reizi labots: 04.10.2017 21:54:47