EN in English

2017. gada oktobris

4.–6. oktobrī Elīna Gailīte, Digne Ūdre un Elvīra Žvarte piedalījās 7. starptautiskajā jauno folkloristu konferencē "Diskusijas par piederību" ("Negotiations of Belonging") Narvā.

6.–7. oktobrī Madara Eversone, Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalījās 5. Baltijas studentu starptautiskajā konferencē "Tilti Baltijā" Stokholmas Universitātē.

7. oktobrī Artis Ostups un Jānis Ozoliņš piedalījās diskusijā par literatūrkritikas iespējamību Latvijā.

11. oktobrī ar priekšlasījumu "Tekstizrace, korpusanalīze, tēmu modelēšana literatūras pētniecībā" Pētījuma poētika semināru ciklā uzstājās Anda Baklāne.

12.–14. oktobrī seminārā "Baltistu agora: literatūra, kultūra, mitoloģija" piedalījās Aldis Pūtelis.

13. oktobrī Latviešu folkloras krātuves fonogrāfa valču kolekcija iekļauta UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā.

18. oktobrī ar priekšlasījumu seminārā "Pētījuma poētika" "Melanholija un laikmetīgā literatūra" uzstājās Artis Ostups.

19. oktobrī LNB Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā notika pasaku vakars, kura sagatavošanā piedalījies Guntis Pakalns.

20.–22. oktobrī LU LFMI apgāds piedalījās Rīgas Grāmatu svētkos.

24. oktobrī notika Latvijas romu pētnieku seminārs, ko rīkoja Latviešu folkloras krātuve un Ieva Tihovska.

25. oktobrī notika notika Akadēmisko brokastu seminārs Liecinājums (testimony), literatūra un patiesība.

26.–27. oktobrī Benedikts Kalnačs piedalījās Lietuviešu literatūras un folkloras institūta konferencē "Globālie konteksti, nacionālās literatūras".

30. oktobrī notika Ievas Tihovskas un Sanitas Reinsones grāmatu atvēršanas svētki.

30.–31. oktobrī notika ikgadējā Krišjāņa Barona konference "Folklora: vērtības un intereses", kurā piedalījās Dace Bula, Guntis Pakalns, Rita Treija, Aigars Lielbārdis, Beatrise Reidzāne, Gatis Ozoliņš, Digne Ūdre un Baiba Krogzeme-Mosgorda.

Pēdējo reizi labots: 07.12.2017 11:02:16