EN in English

2017. gada novembris

1. novembrī notika Letonikas VII kongresa Literatūrzinātnes nozares sekcija, kurā piedalījās Jānis Ozoliņš, Signe Raudive, Madara Eversone, Anita Rožkalne, Gundega Grīnuma, Viktors Hausmanis, Inguna Daukste-Silasproģe, Ieva E. Kalniņa, Māra Grudule, Pauls Daija, Zigrīda Frīde un Maija Burima.

1. novembrī notika Gundegas Grīnumas monogrāfijas "Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni" atvēršanas svētki.

2. novembrī LU LFMI viesojās Dienviddānijas Universitātes salīdzināmās literatūrzinātnes studenti.

1.–4. novembrī notika vienpadsmitā starptautiskā zinātniskā konference "Kultūras Krustpunkti XI", kurā piedalījās Jānis Daugavietis, Eva Eglāja-Kristsone un Jānis Ozoliņš.

4.–12. novembrī Dita Jonīte un Ieva Rodiņa piedalās Baltijas Drāmas foruma programmā.

7. novembrī Sanita Reinsone piedalījās pasākuma "MANS MUZEJS: sabiedrība iesaistās" diskusijā.

9. novembrī Viktoram Hausmanim pasniedza Valsts emeritētā zinātnieka diplomu.

10. novembrī Sanita Reinsone viesojās Tārgales pamatskolā.

15. novembrī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Toma Ķenča esejas “Iztēlotā Latvija” apspriešana; 3. Pretendentu izvirzīšana LZA konkursam par gada zinātniskajiem sasniegumiem Latvijā; 4. Dažādi.

15. novembrī notika Aigara Lielbārža režisētās filmas "Spricis Paegle. Atmiņas" pirmizrāde pirmizrāde.

15. novembrī ar priekšlasījumu seminārā "Pētījuma poētika" viesojās Līga Ulberte.

23. novembrī Maija Burima ievēlēta par LZA īsteno locekli, bet Inguna Daukste-Silasproģe par korespondētājlocekliInguna Daukste-Silasproģe par korespondētājlocekli.

23.–25. novembris Ilze Šarkovska-Liepiņapiedalīsjās starptautiskā muzikoloģijas konferencē Greifsvaldes Universitātē.

25. novembrī Rita Treija ar priekšlasījumu piedalījās radošā domnīcā "Gadskārtu tradīcijas mūsdienās".

25. novembrī Gundegai Grīnumai tika pasniegta Ventspils Starptautiskās Rakstnieku un tulkotāju mājas un Ventspils pilsētas domes izcilības stipendija.

27. novembrī notika grāmatas par Johanu Heinrihu Baumani atvēršanas svētki atvēršanas svētki.

29. novembrī ar priekšlasījumu seminārā "Pētījuma poētika" uzstājās Edīte Tišheizere.

30. novembrī noslēdzās LU LFMI akcija "Skandē Veidenbaumu!".

Pēdējo reizi labots: 07.12.2017 11:30:10