EN in English

2017. gada marts


3. martā Anita Rožkalne piedalījās dzejnieces Astrīdes Ivaskas igauņu valodā izdotās dzejas izlases "Mere silmad" ("Jūras acis") atvēršanas svētkos.

4.–5. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Rīgas reģiona skatē Lielvārdē un Ogrē.

8. martā Anitas Rožkalnes monogrāfija "Kārļa Zariņa burvju aplis" nominēta Aleksandra Pelēča literārajai prēmijai.

8. martā Viktors Hausmanis piedalījās Aspazijas Kopoto rakstu 1. sējuma atvēršanas svētkos, stāstot par pieredzi Aspazijas dramaturģijas pētniecībā un viņas lugu skatuves dzīvi.

8. martā Latviešu folkloras krātuves pētnieku grupa – Dace Bula, Rita Treija, Digne Ūdre, Aigars Lielbārdis – aizsāk virtuālās etnogrāfijas pētījuma datu ieguvi projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību; starpdisciplināras pieejas digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (Nr. 1.1.1.1/16/A/040)."

9. martā Guntis Pakalns piedalījās seminārā "Mantojums lietojumā 21. gadsimtā", kas bija veltīts stāstniecības tradīcijām UNESCO mantojuma programmu un Nemateriālā kultūras mantojuma likuma kontekstā.

9. martā Pauls Daija un Eva Eglāja-Kristsone piedalījās konferencē "Latvijas un Vācijas kultūru saskarsme".

13. martā Liepājas teātrī notika diskusija "Šķirstot Liepājas teātra vēstures un bohēmas lappuses". Sarunu vadīja un tajā piedalījās Edīte Tišheizere.

14.–16. martā Gēteborgas Universitātē notika 2. Ziemeļvalstu Digitālo humanitāro zinātņu asociācijas konference "Digital Humanities in the Nordic Countries" (Digitālās humanitārās zinātnes Ziemeļvalstīs), kurā piedalījās Sanita Reinsone.

15. martā Edīte Tišheizere piedalījās diskusijā "Teātra nozīme mūsdienu sabiedrībā".

16.–17. martā Eva Eglāja-Kristsone, Zigrīda Frīde, Benedikts Kalnačs, Anita Rožkalne, Ginta Pērle-Sīle, Sandis Laime, Madara Eversone, Signe Raudive un Dita Jonīte piedalījās Liepājas 23. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālās problēmas literatūras un kultūras pētniecībā".

17. martā Pauls Daija piedalījās reformācijas 500 gadu jubilejai veltītā starptautiskā starpdisciplinārā konferencē "Reformācija mūsdienu pasaulē".

17. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Rīgā.

18.–19. martā Ieva Rodiņa piedalījās Latvijas amatierteātru iestudējumu "Gada izrāde 2016" žūrijā Latgales reģiona skatē Rēzeknē.

20. martā Benedikts Kalnačs Ventspils Augstskolas bibliotēkā lasīja lekciju "Latviešu dramaturģija latviešu teātrī 150 gados".

22. martā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Dažādi.

22. martā Krišjāņa Barona muzejā tika atklāta Baronu dzimtas digitālā ekspozīcija un notika muzeja lasījumimuzeja lasījumi, kuros piedalījās Māra Vīksna un Ginta Pērle-Sīle.

24. martā notika Zinātniskās atskaites sesija par etnologu darbu 2016. gadā. Zinātniskajos lasījumos piedalījās Elīna Gailīte, Justīne Jaudzema, Kristīne Pokratniece, Una Smilgaine, Rita Treija un Elvīra Žvarte.

24.–25. martā Ieva Kalniņa piedalījās LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas un Latvijas Universitātes kopīgi rīkotajā konferencē "1984".

27. martā Tukuma bibliotēkā notika pirmais 2017. gada Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv seminārs, kuru vadīja Justīne Jaudzema un Elvīra Žvarte.

29. martā Eva Eglāja-Kristsone piedalījās latviešu oriģinālliteratūras konferencē "Kas ir latviešu populārā literatūra: ieskats vēsturē un mūsdienu tendences" Kuldīgā.

30. martā Sandis Laime Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā uzstājās ar priekšlasījumu "Latvijas klinšu raksti: pētījumu vēsture un jaunākās atziņas".

26.–31. martā Elīna Gailīte, Digne Ūdre, Dace Bula, Guntis Pakalns, Rita Treija, Ieva Garda-Rozenberga, Anita Vaivade, Sanita Reinsone, Uldis Ķirsis un Aigars Lielbārdis piedalījās Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongresā Vācijā.

31. martā Māra Vīksna, Beatrise Reidzāne, Aldis Pūtelis, Baiba Krogzeme-Mosgorda, Ieva Garda-Rozenberga, Justīne Jaundzema, Ieva Tihovska un Guntis Pakalns piedalījās pasākumā "Satiec savu meistaru 2017".

Pēdējo reizi labots: 03.04.2017 11:55:03