EN in English

2017. gada maijs

5.–6. maijā Benedikts Kalnačs Notingemas Universitātē piedalījās seminārā "Landscapes of Realism".

10. maijā notika seminārs "Pētījuma poētika", kurā Māra Vīksna uzstājās ar priekšlasījumu "Literāts M. Kurzemneeks: fotogrāfa Mārtiņa Buclera literārā darbība".

15. maijā notika "Pētījuma poētika" semināri, kuros ar priekšlasījumiem uzstājās Jānis Daugavietis un Iveta Dukaļska.

16. maijā Ieva Rodiņa piedalījās cikla "Sarunas (p)ar Andreja Upīša prēmijas laureātiem" pasākumā – saruna par dramaturgu Gunāru Priedi.

17. maijā notika LU LFMI kamerkonference "Meklējumi un atradumi – veiksmes stāsti", kurā ar referātiem piedalījās Anita Rožkalne, Toms Ķencis, Ilze Šarkovska-Liepiņa, Artis Ostups, Ieva Rodiņa, Gundega Grīnuma, Eva Eglāja–Kristsone, Kārlis Vērdiņš, Inguna Daukste–Silasproģe, Madara Eversone, Rita Treija, Ieva Garda–Rozenberga, Dace Bula, Guntis Pakalns, Aigars Lielbārdis, Gatis Ozoliņš.

22.–23. maijā Latviešu folkloras krātuves un Igaunijas folkloras arhīva pārstāvji viesojās Lietuvas Literatūras un folkloras institūtā, Viļņā.

23. maijā Viktors Hausmanis piedalījās konferencē "Arvīda un Margas Spertālu laikmets latviešu teātrī un Elzai Radziņai 100" Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā.

23. maijā Kaņepes Kultūras centrā notika Jāņa Ozoliņa lekcija "Kas ir maskulinitāte?".

24. maijā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Vēlēšanas akadēmiskajos amatos (1 pētnieka un 1 zinātniskā asistenta vieta); 3. LU LFMI publiskā pārskata par 2016. gadu apspriešana/apstiprināšana; 4. Alda Pūteļa monogrāfijas "Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 5. LZA jauno locekļu kandidātu izvirzīšana; 6. Dažādi.

24. maijā notika seminārs ciklā "Pētījuma poētika", kurā ar priekšlasījumu "Kalevdēls – piezīmes par eposa jaunā atdzejojuma tapšanu" uzstāsies dzejnieks un tulkotājs Guntars Godiņš.

25. maijā Ēveles tautas namā notika Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma seminārs, kuru vadīja Elīna Gailīte un Digne Ūdre.

25. maijā Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā ar priekšlasījumu "Ivandes Kaijas, Aspazijas un Raiņa "vēstuļu romāns"" uzstājās Gundega Grīnuma.

26. maijā Sanita Reinsone Sēļu muižā, Mazsalacas novadā iepazīstināja ar Latviešu folkloras krātuves digitālo arhīvu un Mazsalacas pusē savāktajiem materiāliem.

31. maijā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta un LU Humanitāro zinātņu fakultātes sadarbības iespēju apzināšanas seminārs "Atvērtai zinātnei un izglītībai".

Pēdējo reizi labots: 05.06.2017 19:56:22