EN in English

2017. gada janvāris


16. janvārī Edīte Tišheizere saņēma Normunda Naumaņa Gada balvu mākslas kritikā.

20. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika tematiskais pasākums "Zīlēt, pareģot. Solīt laimi man…" izstādes "Pēcskaņas. Populārā kultūra 19. un 20. gadsimta mijā Latvijā" ietvaros.

24. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Andras Neiburgas konferences izglītības programma, kuru organizēja Jānis Ozoliņš.

25. janvārī notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. 2017. gada LFMI izdevējdarbības plāna, manuskriptu apspriešanas plāna un manuskriptu ārējo recenzentu apstiprināšana; 3. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta publisko zinātnisko aktivitāšu 2017. gadā plāna apstiprināšana; 4. Māras Grudules sastādītās kolektīvās monogrāfijas "Gothards Frīdrihs Stenders un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 5. Alda Pūteļa monogrāfijas "Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 6. Dažādi.

25.–26. janvārī notika konference "Daudzveidīgā latviešu valoda: no bērna runas līdz literāram tekstam", kurā piedalījās Beatrise Reidzāne.

26. janvārī Latviešu folkloras krātuvē viesojās Iecavas vidusskolas 11. klases skolēni, kur iepazinās ar LFK darbību un digitālo arhīvu garamantas.lv.

27. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Konferenču centrā norisinājās Andras Neiburgas daiļradei veltīta starpdisciplināra zinātniska konference, kurā piedalījās Jānis Ozoliņš, Anita Rožkalne un Kārlis Vērdiņš.

27. janvārī Sanita Reinsone saņēma Draudzīgā aicinājuma fonda apbalvojumu par ieguldījumu latviešu vēsturiskās pieredzes un kultūras mantojuma saglabāšanā.

Pēdējo reizi labots: 18.02.2017 20:49:51