EN in English

2017. gada augusts

No 14. līdz 19. augustam notika LU LFMI Latviešu Folkloras krātuves 54. zinātniskā ekspedīcija Piebalgā.

No 14. līdz 19. augustam Baiba Krogzeme-Mosgorda vadīja folkloras ievirzi 3x3 nometnē Katskiļos, ASV.

No 21. līdz 25. augustam notika starptautiska zinātniska konference Cultural Heritage Materials–University, Research and Folklore Archives in the 21st CenturyCultural Heritage Materials–University, Research and Folklore Archives in the 21st Century ("Kultūras mantojuma materiāli – universitāšu, zinātniskie un folkloras arhīvi 21. gadsimtā"), kurā ar referātu piedalījās Anita Vaivade, savukārt konferenci atklāja Dace Bula.

30. augustā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Ritas Treijas monogrāfijas "Anna Bērzkalne" manuskripta apspriešana/apstiprināšana; 3. Dažādi.

30. augustā Inguna Daukste-Silasproģe un Māra Grudule cikla "Letonikas lasījumi" ietvaros sniedza priekšlasījumus par Jāni Jaunsudrabiņu.

31. augustā starptautiskajā vasaras skolā "Apgaismības mediju prakses/ Medienpraktiken der Aufklärung" ar lekcijām un referātiem uzstājās Dace Bula, Rita Treija, Guntis Pakalns un Elīna Gailīte.

Pēdējo reizi labots: 04.09.2017 17:54:39