EN in English

2017. gada aprīlis

4. aprīlī notika zinātniskais vakars "Rūdolfa Blaumaņa daiļrade", kurā ar priekšlasījumu piedalījās Benedikts Kalnačs.

5. aprīlī Sabiles kultūras namā Justīne Jaudzema un Una Smilgaine vadīja LFK digitālā arhīva garamantas.lv izbraukuma semināru.

6.–7. aprīlī Benedikts Kalnačs, Eva Eglāja-Kristsone un Māra Grudule piedalījās simpozijā "Rūdolfs Blaumanis un vācu literatūra".

7. aprīlī Antra Upeniece Alūksnes muzejā prezentēja LFK digito arhīvu garamantas.lv un stāstīja par Lieldienām LFK materiālos.

10. aprīlī Sanita Reinsone nominēta "Laiks Ziedonim 2017" – zinātnes kategorijā "Taureņu uzbrukums".

11. aprīlī Benedikts Kalnačs Luksemburgas Universitātē viesojās ar lekciju "Fin-de siècle Riga as a Modern Metropolis and the Birth of Latvian Literature as World Literature".

12. aprīlī semināru ciklā "Pētījuma poētika" Māris Visendorfs vēstīja par Heinrija Visendorfa dzimtu.

19. un 20. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika izglītības programma un konference "Jaunākā literatūra", kurā piedalījās Anita Rožkalne, Maija Burima, Artis Ostups, Inguna Daukste-Silasproģe un Sigita Kušnere.

20. aprīlī Latviešu Folkloras krātuvē viesojās Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes profesore Baiba Bela un Socioloģijas nodaļas 1. kursa studenti.

21. aprīlī Sanita Reinsone piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas konferencē "Es piederu šeit: konference bērnu literatūras un bibliotēku speciālistiem".

21. aprīlī Anita Rožkalne saņēma Latvijas Literatūras gada balvas speciālbalvu par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā par izcilu ieguldījumu literatūrpētniecībā.

25. aprīlī notika pētījumu projekta "Dzimumsocialitāte, kultūra un vara: diversitātes un mijattiecības Latvijā un Norvēģijā" un stipendiju projekta "Mobilitāte valodas, kultūras un dzimumsocialitātes studijās" noslēguma atklātais seminārs, kurā piedalījās Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Sigita Kušnere un Jānis Ozoliņš.

27. aprīlī notika notika Akadēmisko brokastu seminārs Emiskās zināšanas – cik un kā dažādos kultūrpētniecības laukos tiek ņemti vērā un analītiski izmantoti kultūrpiederīgo (kultūras radītāju un lietotāju) ieskati.

27.–29. aprīlī Inguna Daukste-Silasproģe, Ieva Rodiņa un Edīte Tišheizere piedalījās starptautiskā konferencē "Across Borders VII: Cultures in dialogue" Tartu Tartu.

29. aprīlī Alūksnes pilsētas bibliotēkā notika tikšanās ar Sanitu Reinsoni ar Sanitu Reinsoni.

Pēdējo reizi labots: 05.11.2017 19:49:56