EN in English

2016. gada janvāris


7. janvārī notika LU LFMI pilnsapulce, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. Direktores ziņojums. 2. LU LFMI stratēģijas apspriešana un apstiprināšana.

7. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika LU LFMI grāmatu atvēršanas pasākums "8 1/2 grāmatas".

12. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā tika atklāta grafiķa Daiņa Rožkalna izstāde, kas veltīta viņa darinātajām akadēmiskā izdevuma “Latviešu tautasdziesmas” ilustrācijām.

14. janvārī Māra Grudule piedalījās VI starptautiskajā seminārā "Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā – pētniecības aktualitātes un problēmas".

19. janvārī Benedikts Kalnačs uzstājās ar vieslekciju “Postkoloniālās kritikas metodoloģija mūsdienu sociālo un kultūras procesu analīzē" LU Sociālo zinātņu fakultātes doktorantūras skolā “Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā”.

19. janvārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika 2015. gada izcilāko zinātnisko sasniegumu autoru godināšanas ceremonija, kurā tika apbalvota Gunas Zeltiņas monogrāfija "Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu".

27. janvārī seminārā "Pētījuma poētika" ar priekšlasījumu "Eduarda Smiļģa režija un modernisms (1920-1945): pētījuma virzieni un problemātika" uzstājās Ieva Rodiņa.

28. janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā akadēmisko lasījumu ciklā "Stāsti par cilvēku" ar lasījumu "Kam vajadzīga folklora?" uzstājās Aldis Pūtelis.

28. un 29. janvārī notika Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes starptautiskā zinātniskā konference "XXVI Zinātniskie lasījumi", kurā piedalījās Māra Grudule, Maija Burima, Anita Rožkalne, Inguna Daukste-Silasproģe un Guntis Pakalns.

29. janvārī Pauls Daija uzstājās ar vieslekciju "Eiropas apgaismības kultūra un latviešu 18. gadsimta beigu literatūra" Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātē.

Pēdējo reizi labots: 09.03.2017 16:21:15