EN in English

2016. gada augusts


17. augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika pasākums "Suitu kultūrtelpas nozīme Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā", kurā piedalījās Dace Bula.

No 19. līdz 26. augustam notika LU LFMI Latviešu folkloras krātuves 53. zinātniskā ekspedīcija Ziemeļlatgalē.

27. augustā Džūkstes Pasaku muzejā tika atklāta Daiņa Rožkalna izstāde "Līdzības. Ilustrācijas akadēmiskajam tautasdziesmu izdevumam".

29. augustā notika LU LFMI Zinātniskās padomes sēde, kurā tika izskatīti šādi jautājumi: 1. LU LFMI aktualitātes; 2. Manuskripta “Griezīgo šķautņu romantiķis: J. Rokpelnis” (sast. Anda Kubuliņa) apspriešana/apstiprināšana; 3. Manuskripta “Ērgļu vērtums. Ērgļu novada folklora rokrakstos un publikācijās” (Sastādītājs, ievada, biogrāfisko apcerējumu un komentāru autors Gatis Ozoliņš) apspriešana/apstiprināšana; 4. Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” LU LFMI priekšatlases nolikuma, pielikumu un vērtēšanas komisijas apstiprināšana; 5. Dažādi.

30. augustā notika LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta darbinieku tikšanās ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem no Cēsu skolām.


Pēdējo reizi labots: 21.08.2017 18:49:49