EN in English

2016. gada februāris


2. februārī Latviešu folkloras krātuvē notika Latvijas Universitātes 74. konferences Latviešu literatūras vēstures sekcijas sēde "Ernestam Dinsbergam - 200", kurā piedalījās Māra Grudule un Pauls Daija.

4. februārī LNB Stendera lasītavā notika Gunaram Janovskim veltīta atceres pēcpusdiena "Gunars Janovskis literatūrā, teātrī, domubiedru un laikabiedru atmiņās", kuru vadīja Inguna Daukste-Silasproģe.

5. februārī notika žurnāla "Letonica" 30. numura atvēršana.

11. un 12. februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika projekta "Dzimumsocialitāte kultūras un varas mijattiecībās: Latvijas un Norvēģijas diversitātes" seminārs "Dzimumsocialitātes pētījumu metodoloģija: feminisma diskurss", kurā piedalījās Eva Eglāja-Kristsone un Pauls Daija.

16. februārī Latvijas Zinātņu akadēmija piešķīra Gundegai Grīnumai goda doktora grādu.

16. februārī Pauls Daija uzstājās ar vieslekciju "Lasīšanas kultūra apgaismības laikmetā" Rīgas Stradiņa universitātes Komunikācijas fakultātes studiju programmā.

17. februārī Benedikts Kalnačs piedalījās Valsts pētījumu programmas "Letonika – Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības" 2. posma publiskā pārskata seminārā.

18. februārī Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā Latviešu folkloras krātuve iepazīstināja ar programmas "Krišjāņa Barona Dainu skapis" pirmajā gadā paveikto. Pasākumā piedalījās Dace Bula un Sanita Bērziņa-Reinsone.

21. februārī tika atklāta dzimtās valodas dienai veltītā akcija "Valodas talka".

22. un 23. februārī Latvijas Universitātē notika simpozijs "Identificējot politisko. Konceptuāla analīze: retorika, poētika un populistu runa mūsdienu politikā", kuru organizēja Ziemeļvalstu vasaras universitāte sadarbībā ar LU LFMI un LU Teoloģijas fakultāti.

Pēdējo reizi labots: 06.03.2017 21:55:16