EN in English

LU Senāts ievēl Daci Bulu par Latvijas Universitātes padomes locekli

29. novembrī Latvijas Universitātes (LU) Senāts ievēlēja piecus LU padomes locekļus. Augstskolu padomes ir jauna augstskolu iekšējās pārvaldības institūcija, kas tiek veidota saskaņā ar izmaiņām Augstskolu likumā, kuras šī gada jūnijā apstiprināja Saeima. LU padomē būs 11 locekļi, no kuriem piecus kandidātus virza Universitāte (LU Senāts), piecus virza Izglītības un zinātnes ministrija un vienu kandidātu virza Valsts prezidents.

''LU Senāts darbam universitātes padomē ir izvēlējies izcilus, starptautisku atpazīstamību guvušus un stratēģiskajā plānošanā pieredzējušus akadēmiskās vides pārstāvjus, kā arī studentu pārstāvi," norāda LU Senāta priekšsēdētājs Kristaps Jaudzems.

Par LU padomes locekļiem ievēlēti:

Informācija izgūta: https://www.lu.lv/par-mums/lu-mediji/zinas/zina/t/...

Pēdējo reizi labots: 30.11.2021 15:49:02