EN in English

15. Starptautiskais etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongress

No 19. līdz 24. jūnijam norisinās 15. Starptautiskās etnoloģijas un folkloras biedrības (SIEF) kongress, kura tēma šogad ir "Noteikumu neievērošana? Spēks, līdzdalība un pārkāpums" ("Breaking the rules? Power, participation and transgression"). Tas šoreiz organizēts Somijā, Helsinkos, taču dalībnieki pieslēgsies tiešsaistē katrs no savas atrašanās vietas. Konferences uzmanības centrā ir diskursi, kas saistīti ar noteikumu veidošanas, pārkāpšanas un pārinterpretēšanas praksēm, to dinamikas un veidu izmaiņām, kā arī tēmas pamatjēdzienu pārskatīšana.

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtu pārstāvēs Justīne Jaudzema, Ilze Ļaksa-Timinska, Sanita Reinsone ar referātu "Pandēmijas dienasgrāmatu brīvpieejas arhīva izveide: Latviešu folkloras krātuves piemērs" ("Creation of an open-access archive of pandemic diaries: an example of the Archives of Latvian folklore"), Ieva Garda-Rozenberga ar referātu "Izmaiņas Daugavas deltā un to ietekme uz iedzīvotāju piesaisti vietai" ("Changes in Daugava Delta and their effects on residents' place attachment") un Elīna Gailīte ar referātu "Latviešu tautas dejas kā vecākās paaudzes spožums un posts" ("Latvian folk dances as the brilliance and misery of the older generation").

Kongress ir arī SIEF dažādo darba grupu satikšanās iespēja. Arhīvu darba grupa apkopojusi informāciju par folkloras dokumentēšanas iniciatīvām Covid-19 laikā, sarakstā iekļaujot arī Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājuma kolekciju "Pandēmijas dienasgrāmatas" un latviešu buramvārdu digitālo katalogu.


LU LFMI pētnieču dalību kongresā atbalsta: LR Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogramma 05.04.00 un LZP projekts "Sevis dokumentēšana: inovatīvi modeļi autobiogrāfiskā naratīva interpretācijā un izpratnē" (lzp-2018/1-0073).


Pēdējo reizi labots: 21.06.2021 09:07:25