EN in English


LFMI Digital

LFMI Digital grupa tika izveidota 2016. gada pavasarī. DH grupā darbojas pārstāvji no visām LU LFMI nodaļām, un tās galvenie mērķi ir (1) LU LFMI digitālo resursu uzturēšana, sakārtošana un pilnveidošana, jaunu rīku un resursu veidošana; (2) Eiropas un pasaules humanitāro digitālo zinātņu prakšu izzināšana; (3) finansējuma piesaiste LU LFMI digitālo resursu attīstībai.

LU LFMI DH grupa šobrīd darbojas vairāku projektu ietvaros, un turpina attīstīt LU LFMI galvenos resursus: Latviešu folkloras krātuves digitālo arhīvu garamantas.lv un Latvijas literatūras vortālu literatura.lv.

Pētniecība digitālajās humanitārajās zinātnēs tiek īstenota ERAF finansētajā projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas sabiedrības iesaistei digitālā kultūras mantojuma radīšanā" (2017–2019).

Ar digitālo attīstību saistīti arī LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē īstenotie projekti "Network of Nordic and Baltic Tradition Archives" un "Connecting Digital Archives of Intangible Cultural Heritage".

DH grupu vada: Sanita Reinsone, vadošā pētniece

Padome: Ainars Brūvelis, Jānis Daugavietis, Eva Eglāja-Kristsone, Sandis Laime

Pēdējo reizi labots: 11.12.2018 16:27:58